90 Promotiebeurzen voor leraren beschikbaar in 2014

Bevoegde leraren in het po tot en met het hbo kunnen vanaf januari aanstaande een aanvraag indienen voor een Promotiebeurs. In 2014 zijn circa 90 beurzen beschikbaar. Er zijn twee aanvraagrondes: van 1 januari tot 12 maart en van 2 juli tot 2 september. 

Sinds 2011 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Promotiebeurs beschikbaar voor leraren. Met deze beurs kunnen zij naast hun baan promotieonderzoek doen dat resulteert in een proefschrift. Geselecteerde leraren worden vier jaar lang voor max. 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris. Het ministerie wil hiermee het aantal gepromoveerde leraren voor de klas verhogen. Dit draagt bij aan de verbetering van de onderwijskwaliteit en versterkt de aansluiting tussen universiteiten en scholen. Inmiddels zijn al nagenoeg 70 leraren bezig met promoveren. De  Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor de uitvoering van de Promotiebeurs.

Informatie over de voorwaarden, procedure, beoordelingscriteria en meer, is hier te vinden.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 30 oktober 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën