Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het kabinet-Rutte IV gaat serieus investeren in het onderwijs. Daarmee onderkent het nieuwe kabinet het belang van duurzame oplossingen voor bestaande problemen in het onderwijs. De PO-Raad neemt graag haar verantwoordelijkheid om -samen met de sector- aan de slag te gaan met de uitwerking van de kabinetsplannen. Daarbij brengen we alvast enkele punten onder de aandacht van de nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma.

  • Het kabinet vraagt scholen om tijdens de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022 een stemlokaal beschikbaar te stellen, als hun gebouw daarvoor geschikt is. Door de beperkingen rondom het coronavirus brengt dit, net als tijdens de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021, extra uitdagingen met zich mee. De tips in de geactualiseerde Leidraad schoolgebouw als stemlokaal kunnen scholen helpen om te kijken naar mogelijkheden om als stemlokaal te dienen. Daarbij staat voor de PO-Raad voorop dat dit het onderwijs aan leerlingen niet in de weg mag staan.

  • Leerlingen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon en zij geen klachten hebben. Dat heeft het kabinet vandaag bekendgemaakt in de persconferentie. Klassen gaan dus niet meer in quarantaine als er drie of meer besmettingen in de klas zijn. De PO-Raad is blij met deze versoepeling van de quarantainemaatregelen.  

  • Wil je internationalisering opnemen in jouw schoolbeleid, of heb je dat al gedaan? Dan kun je een aanvraag doen voor de subsidie Internationalisering funderend onderwijs.

  • Omdat ook dit schooljaar weer anders loopt door de impact van het coronavirus heeft minister Dennis Wiersma (Onderwijs) besloten dat er een extra aanpassing komt voor de examens. Diplomakandidaten mogen gebruik maken van de zogenaamde duimregeling, waarbij ze één vak mogen wegstrepen. 

  • Vanaf 1 januari 2023 wordt het primair onderwijs bekostigd op een nieuwe, vereenvoudigde manier. Schoolorganisaties zullen zich hier in 2022 op voorbereiden. De PO-Raad ondersteunt schoolorganisaties daarbij middels de publicatie van brochures, handreikingen, tools, Q&A’s, informatiebijeenkomsten en het organiseren van een digitaal, tweewekelijkse technisch vragenhalfuurtje. Het eerste vragenuurtje vindt plaats op 26 januari (11.00-11.30 uur), waarna deze om de twee weken, op hetzelfde tijdstip zal plaatsvinden.

  • Wil jij als beginnend bestuurder een vliegende start maken? Of als HR-medewerker bouwstenen krijgen voor een strategisch HR-beleid? Ook in 2022 organiseert de PO-Raad verschillende leergangen en andere professionaliseringsactiviteiten voor bestuurders, schoolleiders en stafmedewerkers.

  • Het Outbreak Management Team (OMT) brengt vrijdag advies uit over het quarantainebeleid voor leerlingen op school. Het kabinet maakt dinsdagavond in een persconferentie bekend welk besluit zij hier over nemen. De PO-Raad vindt het goed dat het OMT het huidige quarantainebeleid tegen het licht houdt. Daarbij is het wel belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid van personeel. Momenteel zitten veel klassen in quarantaine door een coronabesmetting van meerdere leerlingen, waardoor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs onder druk komen te staan.

  • Er is veel aandacht voor ventilatie op scholen. En terecht, want niet overal is de ventilatie op orde. Schoolbesturen en scholen kunnen een aantal stappen nemen om de ventilatie te verbeteren. In veel gebouwen is echter meer nodig dan een quick fix. Dit is wat er volgens de PO-Raad moet gebeuren om de ventilatie op scholen te verbeteren en te werken aan goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen.  

Pagina's