Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Basisscholen kunnen tussen 1 januari en 28 februari 2009 plannen indienen voor projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen tot hogere prestaties. Het formulier ‘Aanvraag subsidie voor het...

  • Scholen uit het primair onderwijs kunnen deelnemen aan een rekenverbetertraject. Dit geldt voor scholen die rekenzwak zijn, maar ook voor scholen die het goed doen en nog beter willen worden. Het...

  • Op woensdag 19 november organiseren OCW en de PO-Raad de kwaliteitsconferentie ‘Scholen voor morgen – Leren van elkaar’. Wat doen leraren en schoolleiders om de taal- en rekenprestaties op hun...

  • De PO-Raad nodigt schoolbestuurders in het primair onderwijs van harte uit om aanwezig te zijn bij de ledenraadpleging op woensdag 19 november aanstaande van 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur in het...

  • In de maanden september, oktober en november van 2008 praat de PO-Raad met het onderwijsveld over de referentieniveaus taal en rekenen. Deze referentieniveaus heeft 'de Expertgroep doorlopende...

  • Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de PO-Raad gevraagd een veldraadpleging te organiseren over de referentieniveaus van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen (Commissie Meijerink). De PO-Raad...

  • De PO-Raad pleit voor een gezamenlijke aanpak van de problemen van zwakke scholen met veel maatschappelijke problematiek. We moeten zorgen dat de leerlingen op deze scholen ook goed onderwijs...

  • Op 24 september jongstleden tekenden staatssecretaris Dijksma, de PO-Raad, AVS, vakbonden, VNG en besturenorganisaties de ‘Agenda Focus op vroegschoolse educatie’. Het doel is scholen te...

  • Klik hier voor nieuwsbrief 5 van het infopunt Passend Onderwijs.

  • Klik hier voor nieuwsbrief 3 van het infopunt Passend Onderwijs.

Pagina's