Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op 13 november bracht de PO-Raad een bezoek aan de vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap van de Tweede Kamer. Het bestuur heeft met de Kamerleden gepraat over de sector en de rol...

  • Met de invoering van de lumpsumfinanciering komen alle loonkosten, alle toelagen, gratificaties en uitkeringen waarop de personeelsleden op grond van het Kaderbesluit primair onderwijs ende CAO PO...

  • De werkgevers in het primair onderwijs voeren op dit moment overleg met de vakorganisaties over de uitwerking van het Convenant Leerkracht in de CAO voor het primair onderwijs (CAO PO). De sfeer...

  • Gezamenlijk persbericht van de centrales van onderwijspersoneel AC, ACOP, CCOOP en CMHF, Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) en de PO-Raad. In een kort tijdsbestek hebben de sociale...

  • De WvPO legt het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO PO voor aan de schoolbestuurders in het primair onderwijs. Zij kunnen tot uiterlijk 26 november 2008 met gebruikmaking van het digitale...

  • De integrale tekst van de CAO PO 2009 staat nu op de site van de PO-Raad. Hiernaast kunt u de tekst downloaden. Begin februari verscheen de tekst ook in gedrukte vorm. Elke school en elk bestuur...

  • VOS/ABB nodigt schoolbestuurders van harte uit op het middagsymposium 'Toezicht bij de les' op 13 mei in Amsterdam. Tijdens dit symposium zal het eerste exemplaar van de 'Toolkit Toezicht Onderwijs...

  • De PO-Raad heeft de uitvoering op zich genomen van een regeling 'versterken opbrengstgericht werken'. De regeling is ontworpen in samenwerking met de AVS en de schoolleiders van AOb en CNV...

  • De PO-Raad wil besturen die worden geconfronteerd met een zeer zwakke school in de 0-fase ondersteunen bij het maken van een scherpe analyse om een effectievere opdracht te kunnen opstellen voor...

  • We willen de schoolbesturen in het basis- en speciaal (basis)onderwijs van harte uitnodigen voor een bijeenkomst op 27 mei van 13.30 tot uiterlijk 15.30 uur bij de PO-Raad in Utrecht. Tijdens deze...

Pagina's