Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Gezamenlijk persbericht van de centrales van onderwijspersoneel AC, ACOP, CCOOP en CMHF, Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) en de PO-Raad. In een kort tijdsbestek hebben de sociale...

  • De WvPO legt het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO PO voor aan de schoolbestuurders in het primair onderwijs. Zij kunnen tot uiterlijk 26 november 2008 met gebruikmaking van het digitale...

  • De integrale tekst van de CAO PO 2009 staat nu op de site van de PO-Raad. Hiernaast kunt u de tekst downloaden. Begin februari verscheen de tekst ook in gedrukte vorm. Elke school en elk bestuur...

  • VOS/ABB nodigt schoolbestuurders van harte uit op het middagsymposium 'Toezicht bij de les' op 13 mei in Amsterdam. Tijdens dit symposium zal het eerste exemplaar van de 'Toolkit Toezicht Onderwijs...

  • De PO-Raad heeft de uitvoering op zich genomen van een regeling 'versterken opbrengstgericht werken'. De regeling is ontworpen in samenwerking met de AVS en de schoolleiders van AOb en CNV...

  • De PO-Raad wil besturen die worden geconfronteerd met een zeer zwakke school in de 0-fase ondersteunen bij het maken van een scherpe analyse om een effectievere opdracht te kunnen opstellen voor...

  • We willen de schoolbesturen in het basis- en speciaal (basis)onderwijs van harte uitnodigen voor een bijeenkomst op 27 mei van 13.30 tot uiterlijk 15.30 uur bij de PO-Raad in Utrecht. Tijdens deze...

  • Sinds kort vindt u op onze homepage een zogenaamde Twitter-feed. Door middel van Twitter houden wij u met korte updates graag op de hoogte van wat er zich dagelijks afspeelt bij de PO-Raad....

  • Op het gebied van schooltijden zijn er momenteel 3 grote nieuwe bewegingen te onderscheiden, de bioritme school, het 5 gelijke dagen model en de sterrenschool. Het huidige onderwijssysteem met...

  • Opleidingsscholen komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten, als ze positief zijn beoordeeld door de NVAO én aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Het ministerie van Onderwijs heeft...

Pagina's