Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Door ICS-adviseurs is een informatiebrochure rondgestuurd m.b.t. het beschikbaar komen van subsidiegelden voor de verbetering van het binnenklimaat. Daarbij wordt door ICS een aantal hoofdcriteria...

  • Het kabinet wekt de indruk niet te bezuinigen op het onderwijs. Maar is dat wel zo? Wat gaat er schuil achter de op 25 maart j.l. gepresenteerde crisismaatregelen? Vanzelfsprekend vergt de crisis...

  • Senter Novem, agentschap van Economische Zaken, heeft een subsidiewijzer gepubliceerd voor scholen. De subsidiewijzer bevat een overzicht van (subsidie-)regelingen. Vanuit deze regelingen kunnen...

  • In de laatste uitgave van het blad Schoolfacilities wordt ruim aandacht gegeven aan het standpunt van de PO-Raad rond de problematiek van het binnenmilieu in scholen. Klik hier voor de digitale...

  • ‘Goed worden en goed blijven’ is het uitgangspunt van het programma van de PO-Raad voor besturen van zeer zwakke scholen. We willen daarmee de kwaliteit in het primair onderwijs naar een hoger...

  • In april organiseert de PO-Raad een aantal regiobijeenkomsten over de functiemix. We willen graag alle belangstellenden uitnodigen zich aan te melden voor deze bijeenkomsten. Tijdens de...

  • Het kabinet lijkt gehoor te geven aan de oproep van het primair onderwijs om te investeren in de huisvesting van deze sector. Het is wel de vraag of er voldoende geld op de juiste plekken terecht...

  • Graag wijzen wij onze leden op onze helpdesk. Uw vragen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, bekostiging, huisvesting, hoofdlijnen van het onderwijsbeleid kunt u stellen aan onze...

  • Op 18 maart jongstleden is het netwerk kwaliteit van de PO-Raad voor de derde keer bij elkaar geweest. Onder voorzitterschap van Kete Kervezee is uitgebreid stilgestaan bij een aantal onderwerpen...

  • Op 23, 24 en 25 maart gaan bijna duizend professionals uit het primair onderwijs met elkaar in gesprek. De ‘driedaagse in Lunteren’ is een begrip. Inhoudelijk stond jarenlang de leerlingzorg...

Pagina's