Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Is jouw school een onderzoekschool en wil je graag leren van collega onderzoeksscholen en experts? Meld je dan aan voor het Netwerk Onderzoeksscholen van het Platform Samen Onderzoeken, een initiatief van de PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.  

  • De leraren kregen in 2018 een extra salarisverhoging tot aan 8%. Sommige directeuren en onderwijsondersteuners kregen vorig jaar een extra salarisverhoging, maar die was lager. De oorzaak daarvan was dat de leraren destijds binnen het primair onderwijs een grotere achterstand hadden in hun salaris. Lees de uitleg en zie een vergelijking van de verschillende salarisschalen.

  • 1000 schoolbesturen in het primair onderwijs zijn in de periode van januari 2019 t/m juni 2020 door medewerkers van de PO-Raad en experts telefonisch geïnterviewd over hun kwaliteitszorg. Deze belronde maakte deel uit van Regie op Onderwijskwaliteit. Dit project, dat tot doel had om schoolbesturen te ondersteunen in het regie voeren op hun onderwijskwaliteit, is inmiddels geëvalueerd. Je vindt het eindrapport hier.

  • Een menukaart met 24 bewezen effectieve of aannemelijke maatregelen is op 10 mei 2021 gelanceerd door het ministerie van OCW. Scholen kunnen de maatregelen gebruiken bij het invullen van hun eigen schoolplan in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs na corona (NPO). De menukaart en meer informatie over het NPO zijn te vinden op een nieuwe website.

  • Schoolbesturen kunnen nu meer bijzondere bekostiging krijgen voor het onderwijs aan kinderen van asielzoekers en overige vreemdelingen. Met het Nationaal Programma Onderwijs is er de komende twee jaar extra geld beschikbaar. Schoolbesturen moeten dat voor 31 mei aanvragen. Lees meer over de regeling.

  • In de Staat van het Onderwijs 2021 roept de Onderwijsinspectie op tot een renovatie van het onderwijs: het niveau van de basisvaardigheden moet omhoog. ‘Terug naar de situatie van voor de crisis’ is onvoldoende. De sector primair onderwijs onderschrijft dit en ziet professionalisering als sleutel. Structurele middelen zijn een voorwaarde. 

  • Afgelopen vrijdag namen Ingrid Michon (VVD), Paul van Meenen (D66), Habtamu de Hoop (PvdA) en Nilüfer Gündoğan (Volt) deel aan het kennismakingsdebat ‘Onderwijspoort’ van de PO-Raad. Op Onderwijspoort gingen zij in gesprek met voorzitter Freddy Weima en vicevoorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad. Vanuit Nieuwspoort Den Haag leerden we de grotendeels ‘nieuwe’  onderwijswoordvoerders een beetje kennen, hoorden we waar we als onderwijssector trots op mogen zijn en werd het al snel een inhoudelijk debat. 

  • Naar aanleiding van de presentatie van de nieuwe Staat van het Onderwijs op 14 april interviewt Clique Magazine onder andere Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad. Het gesprek gaat over de ...

  • De toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) die dit jaar her-beoordeeld moeten worden, kunnen eenmalig verlengd worden tot uiterlijk 31 juli 2022. Dit schrijven PO-Raad, Sectorraad GO, Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo aan de samenwerkingsverbanden en de scholen voor gespecialiseerd onderwijs. De partijen hebben hierover afspraken gemaakt met het ministerie van OCW.

  • Een goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het primair onderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Maar welke gegevens mogen scholen en kinderopvang onderling met elkaar delen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? En aan welke eisen moet deze gegevensuitwisseling voldoen? Om kinderopvangorganisaties en besturen in het primair onderwijs te ondersteunen is er een handreiking ontwikkeld.

Pagina's