Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De schoolrapporten van de Cito eindtoets zijn ingrijpend veranderd. Het IC formulier (de IC tabel) bestaat niet meer, het B rapport ook niet. Daarvoor in de plaats zijn de formulieren ...

  • In de uitzending van 18 maart heeft het actualiteitenprogramma Nova aandacht besteed aan de vaak erbarmelijke huisvesting van scholen in het primair onderwijs. Het rapport 'Een fris alternatief...

  • Onlangs heeft Consument en Veiligheid de Risicomonitor voor basisscholen ontwikkeld. Hiermee is het eenvoudig om de fysieke veiligheid in kaart te brengen en te verbeteren. De PO-Raad ondersteunt...

  • De regelingen voor de bepaling van de huisvesting van de basisschool zijn in 2008 ingrijpend aangepast. Het gaat met name om een andere wijze van berekenen van het benodigde aantal vierkante meters...

  • Elke gemeente ontvangt een uitkering uit het gemeentefonds, waaronder ook middelen die genormeerd worden toegekend voor de cluster educatie dat bestaat uit de onderwijshuisvesting en de overige...

  • De voorzitter van de PO-Raad, Kete Kervezee, kreeg het Amsterdams Manifest Passend onderwijs aangeboden tijdens het debat ‘Het onderwijs is geen zorginstelling!?’ In een goed gevulde aula van het...

  • In het kader van de Dag van de Leraar, organiseert SBL ook dit jaar weer de verkiezing Leraar van het Jaar. Welke bijzondere of inspirerende collega verdient volgens u deze titel? Schrijf vanaf...

  • De Regeling van de compensatie bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2010-2011 is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 3895, d.d. 12 maart 2010. Die kunt u hier downloaden. De...

  • De PO-Raad wil dat de financiering voor schoolgebouwen verbetert. We willen de geldstromen voor personeel, bedrijfsvoering en huisvesting van het onderwijs bundelen op leerlingniveau. De scholen...

  • Vorige week donderdag heeft de Vaste Kamercommissie Onderwijs alsnog besloten het wetgevingstraject Passend onderwijs controversieel te verklaren. Naar aanleiding van dit besluit ontstond veel...

Pagina's