Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De PO-Raad kreeg het signaal dat schoolbesturen oneven-redig veel geld moesten reserveren voor de regeling ‘Bevorderen arbeidsparticipatie ouderen’ (BAPO). Na intensief overleg met OCW is er een...

  • De gezamenlijke onderwijsbonden hebben dit moment aangegrepen om aandacht te vragen voor het gegeven dat scholen te weinig middelen hebben om een conciërge aan te stellen. De PO-Raad begrijpt deze...

  • Op de nieuwe onderwijsbegroting is te weinig geld gereserveerd voor het primair onderwijs. Dit is niet in overeenstemming met het aantal leerlingen in deze sector. Daarbij is een goede...

  • De programma’s van eisen voor 2009 zijn vastgesteld. Hierop is de bekostiging van scholen gebaseerd. De PO-Raad constateert dat door de programma’s de tekorten in de bekostiging verder oplopen. De...

  • In 2009 start de PO-Raad met een netwerk dat zich gaat bezighouden de bekostiging van het primair onderwijs. De PO-Raad wil zijn leden zoveel mogelijk betrekken bij zijn werkzaamheden. Daarom...

  • Staatssecretaris Dijksma heeft de PO-Raad erkend als borgstellingorganisatie voor het primair onderwijs. Sinds 31 oktober 2008 kunnen besturen van bijzondere scholen zich bij de raad aansluiten...

  • Op 13 november bracht de PO-Raad een bezoek aan de vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap van de Tweede Kamer. Het bestuur heeft met de Kamerleden gepraat over de sector en de rol...

  • Met de invoering van de lumpsumfinanciering komen alle loonkosten, alle toelagen, gratificaties en uitkeringen waarop de personeelsleden op grond van het Kaderbesluit primair onderwijs ende CAO PO...

  • De werkgevers in het primair onderwijs voeren op dit moment overleg met de vakorganisaties over de uitwerking van het Convenant Leerkracht in de CAO voor het primair onderwijs (CAO PO). De sfeer...

  • Gezamenlijk persbericht van de centrales van onderwijspersoneel AC, ACOP, CCOOP en CMHF, Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) en de PO-Raad. In een kort tijdsbestek hebben de sociale...

Pagina's