Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Aan de hand van reacties uit het onderwijsveld is gebleken dat een aantal zaken in het onderwijscontroleprotocol OCW 2008 niet geheel juist is weergegeven. In de bijgaande nieuwsbrief...

  • Afgelopen zaterdag lieten schooldirecteuren- en bestuurders, onderwijsdeskundigen en politici hun licht schijnen over de oorzaken van de tweedeling in het Nederlandse onderwijssysteem in het...

  • De Taskforce Kinderopvang/Onderwijs is officieel van start gegaan. De Taskforce bestaat uit de belangrijkste partijen in de kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en werkgevers- en...

  • Op 4 maart jonstleden vond in een enthousiaste en constructieve sfeer de netwerbijeenkomst voor eenpitters plaats. De 596 eenpitters die Nederland rijk is, vormen bijna 50% van de potentiële leden...

  • Op 5 maart jongstleden heeft er een startbijeenkomst van een werkgroep functiemix plaatsgevonden. De twintig aanwezige leden van de PO-Raad kenden een mooie spreiding in omvang en regio. Tijdens de...

  • De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB gaan nauw met elkaar samenwerken. De besturen van beide organisaties hebben gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend voor intensieve samenwerking...

  • Na een periode van daling van het aantal ongelukken zijn de laatste jaren de ongelukken aan het stijgen. Mogelijke oorzaken van de stijgende trends in het bewegingsonderwijs zijn: groepsgrootte van...

  • Hierbij nodigen we u uit om voor 17 maart 2009 kandidaten te melden die de rol van expert willen gaan invullen in het project Versterken kwaliteit bestuur en management. Deze experts hebben...

  • Na intensief overleg tussen de PO-Raad, de VO-raad en OCW kunnen wij u  melden dat er een oplossing voor de BAPO-problematiek is gevonden. Kern van het probleem was de strikte toepassing van de...

  • Op 18 maart is de eerstvolgende netwerkbijeenkomst 'Kwaliteit'. Graag horen wij van onze leden wat er leeft rond dit thema. Bij deze netwerkbijeenkomst  bespreken we een aantal onderwerpen die de...

Pagina's