Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het kabinet heeft besloten dat ook de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vanaf uiterlijk dinsdag 21 december hun deuren sluiten voor de leerlingen. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte zaterdag 18 december aangekondigd. Van scholen wordt verwacht dat ze noodopvang regelen voor kwetsbare leerlingen en voor kinderen met minimaal één ouder met een cruciaal beroep. Scholen hoeven komende week geen afstandsonderwijs te organiseren. 

  • De Wet bescherming klokkenluiders wordt aangepast en dat heeft ook gevolgen voor werkgevers in het onderwijs. De PO-Raad past zijn modelklokkenluidersregeling hierop aan.

  • Netwerken die onderzoek willen doen naar een onderwijsvraagstuk in hun regio kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Het NRO stelt voor dit onderzoek in totaal 6,6 miljoen euro beschikbaar. Het is de eerste call for proposals uit de nieuwe onderzoeksprogrammering van het NRO.

  • De onderwijsplannen in het coalitieakkoord van kabinet-Rutte IV stemmen zeer hoopvol. VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen de salariskloof dichten en structurele bekostiging bij een ‘masterplan’ voor versterking van de onderwijskwaliteit. ,,Zaken waar het onderwijs al heel lang om vraagt”, zegt PO-Raad voorzitter Freddy Weima in een eerste reactie. ,,Dit kabinet laat zien duurzaam te willen investeren en noodzakelijke veranderingen door te voeren in deze voor ons land en onze toekomst zo belangrijke sector. Wel missen we aandacht voor onderwijshuisvesting."

  • Het tekort aan leraren (9100 fte) en schoolleiders (1100 fte) in het primair onderwijs is hoog en ongelijk verdeeld. De grootste tekorten liggen in het speciaal basisonderwijs, scholen met een hoog schoolgewicht en in de vijf grote gemeenten (G5). Een groot deel van de tekorten is ‘verborgen’ en wordt opgevuld door bijvoorbeeld schoolleiders, onbevoegden of uitzendkrachten voor de groep te zetten.

  • Het kabinet heeft besloten dat scholen hun deuren moeten sluiten vanaf uiterlijk dinsdag 21 december. Van scholen wordt verwacht dat ze noodopvang regelen voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare leerlingen. Scholen hoeven geen afstandsonderwijs te organiseren. De PO-Raad vindt dat de late besluitvorming onnodig veel onrust met zich meebrengt voor scholen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen.

  • Scholen in het primair onderwijs weten ondanks herhaalde oproepen van de onderwijssector nog altijd niet waar ze aan toe zijn. Het besluit dat scholen mogelijk hun deuren moeten sluiten komt te laat, dat vinden de PO-Raad en vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs en FvOv.

  • Hij was leraar, ib’er, directeur, bestuurder, vicevoorzitter. Zijn drijfveer bij alles wat hij doet: Goed onderwijs voor alle kinderen. Per 1 januari wordt PO-Raad vicevoorzitter Anko van Hoepen bestuursvoorzitter bij SPO Utrecht. ,,Ik ben altijd aan het zoeken: waar kan ik van betekenis zijn? Het is mijn overtuiging dat je dat doet via samenwerking.”

  • De huidige coronamaatregelen voor scholen geven momenteel aanleiding tot discussies en spanningen op school. Ook voor het onderwijs gelden er telkens nieuwe maatregelen, waardoor die spanningen ook...

  • Het onderwijs heeft tijdig en duidelijke informatie nodig over de bekostiging van het tweede NPO-jaar. Hoewel de scholen in Nederland voortvarend aan de slag gegaan zijn, staat de uitvoering van de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs bij een zeer groot deel van hen onder druk als gevolg van personeelstekort. Dat zal gevolgen hebben voor de evaluatie op landelijk niveau. Dit en meer werd deze week duidelijk tijdens een webinar over het NPO.

Pagina's