Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De voorzitter van de PO-Raad, Kete Kervezee, kreeg het Amsterdams Manifest Passend onderwijs aangeboden tijdens het debat ‘Het onderwijs is geen zorginstelling!?’ In een goed gevulde aula van het...

  • In het kader van de Dag van de Leraar, organiseert SBL ook dit jaar weer de verkiezing Leraar van het Jaar. Welke bijzondere of inspirerende collega verdient volgens u deze titel? Schrijf vanaf...

  • De Regeling van de compensatie bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2010-2011 is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 3895, d.d. 12 maart 2010. Die kunt u hier downloaden. De...

  • De PO-Raad wil dat de financiering voor schoolgebouwen verbetert. We willen de geldstromen voor personeel, bedrijfsvoering en huisvesting van het onderwijs bundelen op leerlingniveau. De scholen...

  • Vorige week donderdag heeft de Vaste Kamercommissie Onderwijs alsnog besloten het wetgevingstraject Passend onderwijs controversieel te verklaren. Naar aanleiding van dit besluit ontstond veel...

  • Op donderdagmiddag 8 april 2010 worden de winnende innovatieconcepten van het project InnovatieImpuls Onderwijs bekendgemaakt. Scholen in het primair of voortgezet onderwijs kunnen zich vervolgens...

  • De val van het kabinet heeft onze plannen om te komen met een toekomstagenda voor het primair onderwijs in een stroomversnelling gebracht. Aangezien er geen kabinet is dat gaat beslissen over de...

  • De PO-Raad en de WEC-Raad hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een voorgenomen incorporatie van de vereniging voor speciaal onderwijs (WEC-Raad) in de sectorraad voor primair...

  • De PO-Raad weet zich gesterkt in haar opvatting door de aanbeveling van de Onderwijsraad in het rapport ‘Vroeg of laat’. De Onderwijsraad adviseert over het selectiemoment voor de overgang van...

  • De afgelopen periode hebben wij een aantal vragen ontvangen over het Onderwijscontroleprotocol OCW 2009. In het Controleprotocol zijn – zoals bekend – de regels vastgelegd op basis waarvan de...

Pagina's