Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op woensdag 31 maart organiseren PO-Raad, VO-raad en AVS om 16.30 uur Het Onderwijs Café in Studio Dudok, Hofweg 1a, Den Haag. Politici en betrokkenen praten over het beter benutten van alle...

  • De laatste tijd hebben we regelmatig vragen ontvangen over de gevolgen van de kabinetsval voor de bezuinigingen op het budget Bestuur en Management en op de Groeiregeling. Helaas zijn deze...

  • De Europese drempelbedragen voor aanbesteding zijn gewijzigd voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. De drempelbedragen in de richtlijn zijn nu: € 193.000 voor levering en...

  • De PO-Raad heeft kennis genomen van de nieuwe portefeuilleverdeling op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De portefeuille van minister Rouvoet biedt kansen voor meer samenhang in...

  • De PO-Raad heeft een handreiking voor het gebruik van kengetallen samengesteld. Daarbij is de bereidheid van DUO/Ministerie van OCW om enkele kleine maar wel belangrijke aanpassingen in de PvE’s...

  • Bij de controle van vorig jaar is door OCW een toename geconstateerd van het aantal fouten in de toepassing van de nieuwe gewichtenregeling. Als gevolg daarvan hebben een aantal besturen een te...

  • De Onderwijsraad heeft de Tweede Kamer onlangs een advies gestuurd over de organisatie van onderwijsondersteuning en –ontwikkeling ten behoeve van de onderwijskwaliteit. De PO-Raad is verheugd dat...

  • Sinds de invoering van de Richtlijn Jaarverslag in 2008 is er onduidelijkheid ten aanzien van de toekomst van de BAPO-voorziening. Het lijkt erop dat er een definitieve oplossing is gevonden. Op 27...

  • De PO-Raad heeft met de vakbonden en OCW oplossingen ontwikkeld voor de belangrijkste knelpunten bij de invoering van de functiemix. Daarnaast hebben we de ervaringen van een aantal pilots...

  • De PO-Raad heeft kennis genomen van de val van het kabinet. Wij hopen dat dit geen pas op de plaats betekent voor het primair onderwijs en de leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs....

Pagina's