Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Sinds 1 januari 2009 is deze premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. In 2008 had u recht op premievrijstelling van de basispremie WAO/WIA...

  • Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen heeft de AOb gemeenten erop aangesproken dat niet al het geld dat zij voor onderwijshuisvesting ontvangen ook daaraan wordt uitgegeven. Op de site www...

  • Op dinsdag 26 januari organiseerde de PO-Raad en de WEC-Raad een conferentie als afsluiting van de ledenraadpleging Passend onderwijs die beide raden hebben gehouden. Als opening werden de...

  • Op 2, 3 en 4 februari wordt op veel scholen in groep 8 de Cito Eindtoets afgenomen. In het kader van een proef wordt de toets in de regio’s Assen, Elburg, Roermond en Wijchen zes weken later...

  • Uit de jaarcijfers van 2008 blijkt dat schoolbesturen in het primair onderwijs voorzichtig investeren. Er is sprake van een klein exploitatie-overschot - minder dan 1% - dat te danken is aan...

  • De PO-Raad is onlangs met Twinning gestart. Twinning is het koppelen van zwakke/risicoscholen aan sterke/excellente scholen met behulp van een ervaren externe adviseur. Door de samenwerking krijgt...

  • Een opvallende trend is dat scholen gebouwen gaan huren bij woningbouwcorporaties. Steeds meer woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zien schoolgebouwen als interessante investering....

  • Onder grote belangstelling vond gisteren de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad plaats. In de ochtend ging de ALV in gesprek met staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij werd in dit gesprek...

  • Vanavond behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel fusietoets in het onderwijs. Al eerder hebben wij aangegeven dat dit wetsvoorstel niet bijdraagt aan een oplossing voor de problematiek waar het...

  • Bevoegde leraren in het primair onderwijs kunnen een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen om het eigen professionele niveau te verhogen, de vakkennis te verbreden of om zich te specialiseren....

Pagina's