Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De lucht in schoolgebouwen bevat veel micro-organismen, allergenen, fijn stof en geurstoffen. Ventilatie verlaagt meestal de concentraties van deze factoren in de lucht. Maar juist de ventilatie in...

  • In gesprek gaan met staatssecretaris Sharon Dijksma? Meedenken over een nieuwe campagne tegen verdere bezuinigingen? Meer weten over de nieuwe Code Goed bestuur? De PO-Raad nodigt alle...

  • De PO-Raad steunt het initiatief van vijftien schoolbesturen uit het noorden van het land. Zij hebben een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. In de brief spreken zij hun...

  • Het instrument voor de berekening van de omvang van de voorziening BAPO, respectievelijk jubilea is gereed. In dit instrument wordt gewerkt op basis van de ministeriële regeling ter zake. Het...

  • Sinds oktober 2009 is er ruimte om het aantal scholen dat kan deelnemen aan de verbetertrajecten uit te breiden. Het gaat hierbij om taal- en rekenzwakke scholen die nog niet meedoen aan de...

  • Onlangs presenteerde de Inspectie van het Onderwijs het Onderwijsprotocol 2009. Het controleprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren...

  • In de maanden januari en februari organiseert het ondersteuningstraject bij de ‘Agenda Focus op vroegschoolse educatie’ op diverse plaatsen in het land regiobijeenkomsten voor schoolbestuurders en...

  • Schoolbesturen moeten al hun vestigingen uiterlijk 28 februari 2010 ingeschreven hebben in het nieuwe Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Sinds 1 juli 2008 heeft de Kamer van...

  • Op 19 maart 2010 vindt het 15e AVS-congres plaats. De titel van het congres, Leiderschap in lage landen, zal in 4 verschillende routes behandeld en uitgewerkt worden. Congresgangers kunnen na een...

  • Het schooljaar 2010-2011 zal het laatste schooljaar zijn dat de  compensatieregeling in verband met de wijziging van de gewichtenregeling geldt. Het instrument voor het hanteren van de regeling is...

Pagina's