Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Onlangs heeft staatsecretaris Sharon Dijksma een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang van de invoering van referentieniveaus voor taal en rekenen in het onderwijs. De PO-Raad heeft,...

  • Het Nederlandse kabinet beraadt zich op maatregelen om de huidige economische crisis het hoofd te kunnen bieden. Door extra investeringen wil het de economie stimuleren en werkgelegenheid...

  • In het schooljaar 2009/2010 gaat de wijziging van de gewichtenregeling een nieuwe fase in. Er worden dan impulsgebieden ingevoerd. Dit houdt in dat scholen in bepaalde postcodegebieden voor elke...

  • Op 19 februari is het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” ondertekend door de alle deelnemende partijen. De PO-Raad is ervan overtuigd dat met dit nieuwe...

  • Vanaf vandaag is op de website van het Waarborgfonds Kinderopvang het Virtueel Kinderdagverblijf (VKD) officieel ‘geopend’. Deze digitale driedimensionale tool bevat alle actuele wet- en...

  • De PO-Raad kan zich goed vinden in de kernboodschap van het advies Stand van Educatief Nederland van de Onderwijsraad. De maatschappij moet zich sterker betrekken bij het onderwijs. De zorg voor...

  • Voor het deelproject register van leraren in het primair onderwijs (PO), is de Stichting Beroepskwaliteit van leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) op korte termijn op zoek naar enthousiaste...

  • Staatssecretaris Dijksma (OCW) neemt extra maatregelen om het aantal zeer zwakke scholen in het basisonderwijs drastisch te verminderen. Zwakke scholen krijgen steun van sterke scholen en er komt...

  • Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is met 823 licht gegroeid tot 1.552.623, zo meldt de AOB. Wel zijn er grote verschillen per provincie. In Utrecht en Noord-Holland komen er fors meer...

  • Onlangs heeft de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) de prijs voor meest oudervriendelijk jaarverslag uitgereikt aan het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs in Venray. Het...

Pagina's