Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Aan de slag met wetenschap en techniek op uw scholen? Misschien is TechniekTalent.nu iets voor u. Dit samenwerkingsverband van technische sectoren biedt onder meer gastlessen en bedrijfsbezoeken aan om scholen te ondersteunen en leerlingen te enthousiasmeren voor techniek. Scholen kunnen ook meedingen naar een prijs.

  • Minister Slob zal dit jaar een subsidieregeling publiceren om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen een impuls te geven. Met deze subsidie wil hij de voorlopers op dit gebied belonen en de achterblijvers stimuleren, zo schrijft de minister. De PO-Raad vraagt zich echter af hoeveel effect kan worden bereikt met een subsidie van 15 miljoen voor primair én voortgezet onderwijs samen. 

  • Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dan vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG verplicht organisaties een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Hierbij was het niet geheel duidelijk of de omvang van organisaties en schoolbesturen een rol speelt. De op 13 maart aangenomen uitvoeringswet is aangescherpt om rekening te houden met kleine organisaties. Ook is de Autoriteit Persoonsgegevens via een motie opgeroepen om zo snel mogelijk met richtlijnen te komen.

  • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart interviewt de PO-Raad een aantal onderwijswethouders. De afgelopen zes jaar was Mario Stam (PvdA) wethouder onderwijs in Schiedam: ,,Schoolbestuurders en de gemeente hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar we doen het uiteindelijk voor de jeugd. Daar moet je samen de schouders onder zetten.''

  • Driekwart van de leraren uit groep 7 en 8 voelt zich wel eens onder druk gezet door ouders om het schooladvies naar boven bij te stellen, blijkt uit een enquête van CNV Onderwijs en EenVandaag. ,,Het systeem is te veel een sjoelbakconstructie. Eenmaal in een bepaald vakje, is het moeilijk om over te stappen naar een ander niveau'', zegt Rinda den Besten tegen radio 1.

  • Minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. Scholen worden niet alleen gestimuleerd om musea te bezoeken en muziekonderwijs te bieden. De minister wil ze ook expliciet uitnodigen om theater en film te bezoeken over thema’s als discriminatie, homoseksualiteit en pesten.

  • Trouw bericht over de nieuwe indicator voor onderwijsachterstandenbeleid waar de Tweede Kamer vorige week over debatteerde met minister Slob (Onderwijs). Door middel van de indicator wordt bepaald wie een achterstandsleerling is, dus voor welke leerlingen scholen extra geld kunnen krijgen. In het huidige beleid worden alleen leerlingen van ouders die maximaal twee jaar middelbare school hebben gevolgd gezien als achterstandsleerling.

  • In een debat waarvan hij hoopte richting te krijgen van de Kamer, werd minister Slob (Onderwijs) alle kanten op gestuurd. PvdA en Groenlinks gaven aan niet te kunnen kiezen uit alle kwaden. Zij benadrukten –net als de PO-Raad-, dat als de doelgroep van het achterstandsbeleid groter wordt, het budget dan evenredig moet meegroeien. Die weg is volgens minister Slob echter uitgesloten binnen de kaders van het Regeerakkoord. 

  • Sinds vandaag zijn het privacyconvenant 3.0 en een bijgewerkte versie van de model verwerkersovereenkomst beschikbaar. Deze vervangen de vorige versies en zijn volledig in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking treedt. Het privacyconvenant 3.0 bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. De PO-Raad is één van de initiatiefnemers van het convenant.

Pagina's