Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De WvPO legt het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO PO voor aan de schoolbestuurders in het primair onderwijs. Zij kunnen tot uiterlijk 26 november 2008 met gebruikmaking van het digitale...

  • De integrale tekst van de CAO PO 2009 staat nu op de site van de PO-Raad. Hiernaast kunt u de tekst downloaden. Begin februari verscheen de tekst ook in gedrukte vorm. Elke school en elk bestuur...

  • VOS/ABB nodigt schoolbestuurders van harte uit op het middagsymposium 'Toezicht bij de les' op 13 mei in Amsterdam. Tijdens dit symposium zal het eerste exemplaar van de 'Toolkit Toezicht Onderwijs...

  • De PO-Raad heeft de uitvoering op zich genomen van een regeling 'versterken opbrengstgericht werken'. De regeling is ontworpen in samenwerking met de AVS en de schoolleiders van AOb en CNV...

  • De PO-Raad wil besturen die worden geconfronteerd met een zeer zwakke school in de 0-fase ondersteunen bij het maken van een scherpe analyse om een effectievere opdracht te kunnen opstellen voor...

  • We willen de schoolbesturen in het basis- en speciaal (basis)onderwijs van harte uitnodigen voor een bijeenkomst op 27 mei van 13.30 tot uiterlijk 15.30 uur bij de PO-Raad in Utrecht. Tijdens deze...

  • Sinds kort vindt u op onze homepage een zogenaamde Twitter-feed. Door middel van Twitter houden wij u met korte updates graag op de hoogte van wat er zich dagelijks afspeelt bij de PO-Raad....

  • Op het gebied van schooltijden zijn er momenteel 3 grote nieuwe bewegingen te onderscheiden, de bioritme school, het 5 gelijke dagen model en de sterrenschool. Het huidige onderwijssysteem met...

  • Opleidingsscholen komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten, als ze positief zijn beoordeeld door de NVAO én aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Het ministerie van Onderwijs heeft...

  • Het Netwerkbureau Kinderopvang organiseert een seminar ter ondersteuning van leidinggevenden in het primair onderwijs. Met praktische en oplossingsgerichte informatie kunnen leidinggevenden...

Pagina's