Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Hierbij nodigen we u uit om voor 17 maart 2009 kandidaten te melden die de rol van expert willen gaan invullen in het project Versterken kwaliteit bestuur en management. Deze experts hebben...

  • Na intensief overleg tussen de PO-Raad, de VO-raad en OCW kunnen wij u  melden dat er een oplossing voor de BAPO-problematiek is gevonden. Kern van het probleem was de strikte toepassing van de...

  • Op 18 maart is de eerstvolgende netwerkbijeenkomst 'Kwaliteit'. Graag horen wij van onze leden wat er leeft rond dit thema. Bij deze netwerkbijeenkomst  bespreken we een aantal onderwerpen die de...

  • De Stichting CASO Gebruikersorganisatie die voor PO, VO, MBO en HBO het overleg voert met Randstad HR Solutions wordt binnenkort opgeheven. Het bestuur van de Stichting is met de sectorraden...

  • Als vervolg op de gezamenlijke oproep van onderwijsorganisatie aan het kabinet, hield de Besturenraad een enquête onder haar websitebezoekers. De resultaten zijn alarmerend. Scholen hebben te...

  • Scholen kunnen gratis beroep doen op het Ruud de Moor Centrum voor ondersteuning bij de professionalisering van hun lerarenteams. In 2010 is hiervoor drie miljoen euro in mensuren beschikbaar....

  • Onlangs heeft staatsecretaris Sharon Dijksma een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang van de invoering van referentieniveaus voor taal en rekenen in het onderwijs. De PO-Raad heeft,...

  • Het Nederlandse kabinet beraadt zich op maatregelen om de huidige economische crisis het hoofd te kunnen bieden. Door extra investeringen wil het de economie stimuleren en werkgelegenheid...

  • In het schooljaar 2009/2010 gaat de wijziging van de gewichtenregeling een nieuwe fase in. Er worden dan impulsgebieden ingevoerd. Dit houdt in dat scholen in bepaalde postcodegebieden voor elke...

  • Op 19 februari is het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” ondertekend door de alle deelnemende partijen. De PO-Raad is ervan overtuigd dat met dit nieuwe...

Pagina's