Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Een digitale inbraak waardoor leerlinggegevens op straat komen te liggen, een hack die een school voor een deel lamlegt. Privacy- en beveiligingsincidenten zijn met bewustwording en preventieve maatregelen soms te voorkomen en beperken mogelijke schade. Daarom moeten schoolbesturen snel minimumnormen afspreken voor privacy en informatiebeveiliging, vindt de adviesgroep Regie op ICT. Voor digitaal toetsen en toegang tot digitaal leermateriaal is het beter om met ontwikkelingsdoelen te werken. 

  • De veelgestelde vragen en antwoorden over corona van het ministerie van OCW zijn beschikbaar op lesopafstand.nl. In dit document vind je onder andere meer informatie over mondkapjes, zelftesten en het aangescherpte snottebellenbeleid.

  • Basisschoolleerlingen krijgen een-op-een begeleiding bij hun persoonlijke leerdoelen, middelbare scholieren worden warmgemaakt voor de pabo en pabostudenten doen didactische ervaring op. In Den Bosch leidt een plan dat po, vo en hbo samen uitwerkten tot een win-win-winsituatie. ,,En het is zo simpel te realiseren, elders in het land kunnen ze dit ook.”

  • Voor de 15e achtereenvolgende keer is de Bestuursbokaal uitgereikt. In de categorie PO kwam St. ‘Ieder kind telt’ te Nijverdal als winnaar uit de bus. In de categorie VO trok het COG te Ede aan het langste eind. Van harte gefeliciteerd!

  • Om de samenhang in de regionale ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen en landelijk te monitoren, is de VO-raad op zoek naar een aantal projectleiders residentieel onderwijs. De projectleiders werken zelfstandig binnen één of meer Jeugdzorgplusregio’s. Zij dragen er zorg voor dat de relevante partijen (gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en jeugdbescherming) regionaal om tafel komen en samen plannen maken en deze ontwikkelingen worden gemonitord. Gezamenlijk zorgen zij voor een landelijk beeld. Een stuurgroep met de betrokken ministeries, onderwijsraden en de VNG monitort en begeleidt deze ontwikkeling.

  • Maak je je zorgen over luchtkwaliteit en temperatuur op school? De PO-Raad adviseert schoolbesturen om klaslokalen waar zorgen zijn over het binnenklimaat, toe te rusten met CO2-meters. Met behulp van een CO2-meter kun je de CO2-waarden en temperatuur continu meten. Onderwijspersoneel moet vervolgens goed geïnformeerd worden over hoe zij moeten handelen als de maximumwaarden overschreden worden. 

  • PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, AOb, CNV Onderwijs, FvOv hebben de ministers Ingrid van Engelshoven, Arie Slob en Hugo de Jonge in een brief laten weten dat zij het goed vinden dat het openhouden van scholen en onderwijsinstellingen prioriteit heeft. Wel willen zij aandacht vragen voor de bescherming van onderwijspersoneel.

Pagina's