Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op 12 september vond de eerste bijeenkomst van het Netwerk Passend Onderwijs plaats. Nadat René van Harten kort de laatste stand van zaken rondom de PO-Raad had toegelicht vond er een geanimeerde...

  • Op 23 juni voerde de Tweede Kamer een Notaoverleg met de Staatssecretaris van het Primair Onderwijs, Sharon Dijksma, over Passend Onderwijs. De PO-Raad heeft de VKC een brief gestuurd ter...

  • De Raad van State heeft onlangs de gemeenten aangewezen als de instelling die de kosten van aanpassingen aan onderwijsgebouwen in het kader van het binnenmilieu moet betalen. De raad van State...

  • Op donderdag 20 november 2008 is in Rotterdam een manifestatie voor professionals en bestuurders om ervaringen te delen over innovatief maatschappelijk ondernemen. U kunt zich aanmelden voor deze...

  • Een schoon, fris, duurzaam en gezond schoolgebouw staat hoog op het wensenlijstje van bestuurders, leraren, leerlingen en ouders. Dat is soms met beperkte middelen te realiseren. Het boekje ‘Naar...

  • Ook de Gezondheidsraad is bezig met het (slechte) binnenklimaat op scholen. Zij bereidt een advies voor om de Nederlandse overheid handvatten te geven bij het nemen van preventieve maatregelen. De...

  • In nauwe samenwerking tussen de PO-Raad, VNG, VOS/ABB en het waarborgfondskinderopvang is er de handreiking ‘Huisvesting BSO in bestaande school’ samengesteld. De handreiking biedt voor de...

  • Op 9 oktober heeft de eerste bijeenkomst van het netwerk huisvesting plaatsgevonden. Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over de werkwijze van het netwerk, en heeft een eerste...

  • Het Servicecentrum Scholenbouw (scsb) gaat scholen en gemeenten adviseren over integrale (innovatieve) aanbestedingsvormen bij scholenbouw. Uitgangspunten hierbij zijn praktijkgerichtheid en...

  • Op 28 november 2008 hebben de bewindslieden van OCW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de menselijke maat in het onderwijs. De PO-Raad onderschrijft het belang van de menselijke maat voor...

Pagina's