Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Deze handreiking is in opdracht van de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang (WOK) samengesteld door het Waarborgfonds Kinderopvang, de VNG en de PO-Raad. Het levert een bijdrage aan een succesvolle...

  • Wie is in welke gevallen verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw? Om u hierin meer duidelijkheid te geven, kunt u in bijgevoegde lijst op een overzichtelijke wijze zien of bepaalde...

  • Vanaf het schooljaar 2009-2009 komt er 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanstellen van minimaal 1550 extra ondersteuners op basisscholen voor het verrichten van conciërgetaken en/of...

  • Bekend is dat de vergoedingen voor de exploitatie van scholen en de normvergoedingen voor nieuwbouw tekort schieten. Minder bekend is dat dit de exploitatieproblemen van scholen verergert. In een...

  • De PO-Raad kreeg het signaal dat schoolbesturen oneven-redig veel geld moesten reserveren voor de regeling ‘Bevorderen arbeidsparticipatie ouderen’ (BAPO). Na intensief overleg met OCW is er een...

  • De gezamenlijke onderwijsbonden hebben dit moment aangegrepen om aandacht te vragen voor het gegeven dat scholen te weinig middelen hebben om een conciërge aan te stellen. De PO-Raad begrijpt deze...

  • Op de nieuwe onderwijsbegroting is te weinig geld gereserveerd voor het primair onderwijs. Dit is niet in overeenstemming met het aantal leerlingen in deze sector. Daarbij is een goede...

  • De programma’s van eisen voor 2009 zijn vastgesteld. Hierop is de bekostiging van scholen gebaseerd. De PO-Raad constateert dat door de programma’s de tekorten in de bekostiging verder oplopen. De...

  • In 2009 start de PO-Raad met een netwerk dat zich gaat bezighouden de bekostiging van het primair onderwijs. De PO-Raad wil zijn leden zoveel mogelijk betrekken bij zijn werkzaamheden. Daarom...

  • Staatssecretaris Dijksma heeft de PO-Raad erkend als borgstellingorganisatie voor het primair onderwijs. Sinds 31 oktober 2008 kunnen besturen van bijzondere scholen zich bij de raad aansluiten...

Pagina's