Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Binnenkort gaan de jaarlijkse cursussen Onderwijshuisvesting van Congres- en Studiecentrum VNG van start. Het cursusaanbod bevat twee verschillende cursussen: Modelverordening voorzieningen...

  • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een dossier ‘Brandveiligheid in en rond scholen’ ontwikkeld, om bij te dragen aan de bewustwording van de gevaren van brand. Jaarlijks...

  • De PO-Raad vindt dat professionalisering van leraren een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verder op peil brengen van de rekenvaardigheid en didactiek. Uit het rapport ‘Rekenonderwijs op de...

  • De PO-Raad vindt de aanbevelingen van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen zeer bruikbaar. De schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen de richtlijnen hanteren om een goed...

  • Gisteren heeft het bestuur van de PO-Raad een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden tegen de bezuinigingen op het primair onderwijs. De inhoudelijke informatie vindt u hier. Hieronder enkele foto...

  • Het bestuur van de PO-Raad heeft de Tweede Kamer vandaag informatie aangeboden over de gevolgen van de bezuinigingen in het primair onderwijs. De informatie bestaat uit: - een brief, waarin wij de...

  • De PO-Raad en APS zijn op zoek naar een aantal schoolbesturen om vanaf 2010 deel te nemen aan het R&D project Opbrengstgericht werken. In opdracht van het ministerie van OCW gaan we de relatie...

  • De PO-Raad heeft zich afgelopen tijd, met de sectorraden, ingespannen om voor elke leerling Passend onderwijs te realiseren en zoekt daartoe de samenwerking met ouder- en vakorganisaties. Tijdens...

  • Op 12 januari 2010 vindt de derde landelijke conferentie over de Lokale Educatieve Agenda plaats in het NBC in Nieuwegein. Inspirerende sprekers informeren u over de actuele stand van zaken op tal...

  • Op 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. De wijziging hield o.a. in dat per branche ingespeeld kan worden op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, door middel van een arbocatalogus. De...

Pagina's