Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting basischool voor de komende jaren is klaar! Dat betreft dan het instrument voor de basisschool, die voor de SBO resp. de school voor ...

  • De instrumenten voor de berekening van alleen de Londo-vergoeding voor 2010 voor de basisschool resp. de SBO zijn gereed. U kunt ze vinden in de Toolbox 2010-2011 in de map basisschool resp....

  • De PO-Raad heeft de afgelopen maanden verschillende activiteiten ontwikkeld voor besturen van (zeer) zwakke scholen. Hiermee willen we de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen in het...

  • De voltallige KIA-coalitie, bestaande uit de PO-Raad en 27 andere organisaties uit de hele kennisketen, heeft een gezamenlijke brief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamercommissies voor EZ en...

  • De PO-Raad is één van de twintig partners van Buurtalliantie, platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen. Van 24 tot en met 27 november vindt de Manifestatie Buurtalliantie plaats in...

  • De Vereniging van Nederlandse gemeenten heeft in een brief er bij de staatsecretaris op aangedrongen de uiterste termijn waarop aanvragen voor de 'Regeling verbetering binnenklimaat' te verlengen...

  • De PO-Raad en de WEC-Raad organiseren op 17 november een startconferentie Passend onderwijs voor de leden. In deze conferentie willen wij met u in gesprek over de uitkomst van de heroverweging...

  • In de eerdere publicatie (zie de publicatie van 18 juni 2009 op deze website) over de werkgeverslasten over 2008-2009 op basis van de definitieve GPL voor dat schooljaar is een fout gemaakt...

  • Op 7 oktober heeft de PO-Raad op uitnodiging van de Tweede Kamer haar standpunt ingebracht over het wetsvoorstel fusietoets. Dat standpunt is: het wetsvoorstel is contraproductief en overbodig. Het...

  • Het kabinet stelt 20 miljoen euro beschikbaar aan scholen die innovatieve projecten ontwikkelen, die bijdragen aan het opvangen of tegengaan van het lerarentekort. Dit gebeurt onder de naam...

Pagina's