Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op dinsdag 12 oktober organiseerde de PO-Raad samen met het Projectbureau Kwaliteit een grote landelijke conferentie voor schoolbesturen in het primair onderwijs. Het sturen op onderwijskwaliteit...

  • Om versterking te realiseren tussen bestuur en management hebben de besturen van de AVS en de PO-Raad sinds augustus 2009 regelmatig gesprekken gevoerd over samenwerking. In de Algemene...

  • De Nota Werken in het onderwijs (WIO) 2011 is door het ministerie als bijlage van de miljoenennota gepubliceerd. In de nota wordt gerapporteerd over de voortgang van de afspraken die gemaakt zijn...

  • De Regiegroep Sterrenschool organiseert dit najaar vijf regionale bijeenkomsten over het werk- en denkmodel van de Sterrenschool, een inspirerend concept voor een modern integraal kindcentrum dat...

  • In november 2010, februari 2011 en maart 2011 vinden drie regionale conferenties plaats om u te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Vroegschoolse educatie. Hierbij gaat het...

  • In de toolbox vindt u handige rekeninstrumenten voor de financiële bedrijfsvoering. Met onderstaande instrumenten is de Toolbox weer verder geactualiseerd. Gemeentefonds uitkering...

  • Scholen die zich oriënteren op andere schooltijden, met name het vijf-gelijke-dagenmodel, kunnen in december weer deelnemen aan een masterclass. VOS/ABB Consulting organiseert dit in samenwerking...

  • Deze week is er naar alle besturen en scholen voor primair onderwijs een krant gestuurd met informatie over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. Naast informatie over de...

  • De PO-Raad organiseert samen met Het Steunpunt Taal en Rekenen/Projectbureau Kwaliteit in een viertal regio’s bijeenkomsten over het belang en de functionaliteit van de referentieniveaus. Meer...

  • Op 9 en 10 november vinden Dé Onderwijsdagen 2010 plaats. De activiteiten bij dit evenement bieden inzicht in de resultaten en trends op het gebied van ICT binnen het hele onderwijsveld. Het...

Pagina's