Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De PO-Raad feliciteert Marja van Bijsterveldt (CDA) en Halbe Zijlstra (VVD) met hun benoeming tot respectievelijk minister en staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap...

  • De PO-Raad en VO-raad organiseerden donderdag 7 oktober een onderwijsdebat in het kader van de Nationale Onderwijsweek. Politici discussieerden met elkaar, met journalisten en met mensen uit het...

  • De PO-Raad zet zich vanaf 1 oktober in voor de gehele sector primair onderwijs om een bijdrage te kunnen leveren aan goed onderwijs voor alle leerlingen, zowel in het (speciaal) basisonderwijs als...

  • Ruim tweederde van de Nederlandse volwassenen beweegt voldoende, maar jeugdigen blijven sterk achter: minder dan de helft van de Nederlandse jeugd haalt de beweegnormen. Jongeren zitten te veel en...

  • Bij geschillen over de uitvoering van de medezeggenschap kunnen schoolbestuurders, schoolleiders en de leden van de medezeggenschapsraden terecht bij de onafhankelijke Stichting Onderwijsgeschillen...

  • De verwerking van de BAPO- lasten dient in de jaarrekening als periodelasten te worden opgenomen, waarbij geen sprake is van opbouw van rechten. Dit is inmiddels officieel vastgesteld door middel...

  • Het bestuur van de PO-Raad heeft dinsdag 5 oktober kennis gemaakt met de nieuwe leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. De commissie had hiervoor een...

  • In haar beleidsprogramma spreekt de PO-Raad zich uit voor afschaffing van de verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vervangingsfonds (VF). Zo’n verplichte winkelnering past volgens de...

  • Op 10 november vindt de conferentie Taal en Ouderbetrokkenheid plaats. Ouders die betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen kunnen hun kind thuis effectiever begeleiden. Een grote groep...

  • Vandaag is de Nationale Onderwijsweek officieel geopend op het Corderius College in Amersfoort. Dit jaar is ‘Leer Kracht’ het thema. Steeds nadrukkelijker blijkt hoe fundamenteel de functie is van...

Pagina's