Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • VNG, Aedes, MOgroep W&MD en PO-Raad zijn gestart met de voorbereiding van een Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011, samen met hun achterban en met de partners van Bouwstenen voor Sociaal. Het...

  • Besturen kunnen tot 15 september 2010 bezwaar maken tegen de aangeleverde kengetallen aan DUO-CFI. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs hebben van DUO-CFI een brief ontvangen over het...

  • Op 30 september vindt de ledenvergadering van de WEC-Raad plaats die een besluit zal nemen over de opheffing van de WEC-Raad. Vanaf dat moment wordt de PO-Raad de enige belangenbehartiger van de...

  • Welke gevolgen zullen de bezuinigingen hebben voor het primair en het voortgezet onderwijs? Dat is de grote vraag voor de komende periode. Hoe gaan schoolbestuurders en schoolleiders daarmee om en...

  • SLO en Kennisnet hebben de verbeterde leeromgeving Acadin 1.0 gelanceerd. De vernieuwde leeromgeving is overzichtelijker en biedt meer mogelijkheden. Acadin is een digitale (leer)omgeving van...

  • Het instituut voor multiculturele vraagstukken FORUM organiseerde op 9 september in perscentrum Nieuwspoort een expertmeeting over ‘Effecten van etnische diversiteit in scholen op...

  • Schoolbesturen kunnen kosteloos het Netwerkbureau Kinderopvang inschakelen om van gedachten te wisselen rond het thema kinderopvang. Dit kan waar en wanneer u dat wilt, bijvoorbeeld tijdens een...

  • Goede samenwerking tussen sport- en onderwijsorganisaties is een voorwaarde voor een stimulerend lokaal sportbeleid. Met de handreiking ‘Sport Lokaal Samen’ in de hand gaan negentien Nederlandse...

  • Geïnteresseerden voor veldprojecten kunnen zich inschrijven tot 15 september 2010. Begin juni opende SLO de inschrijving voor de aanvragen 2011. Veldaanvragen zijn bedoeld om scholen,...

  • De Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer bracht op 10 september een bezoek aan De Schelp, een school voor Z.M.L.K. onderwijs in Haarlem. De PO-Raad is verheugd...

Pagina's