Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • VOS/ABB en de PO-Raad organiseren op 11 juni in Amersfoort het symposium ‘Een vermogen om lief te hebben’ over financieel beleid in het primair onderwijs. Een van de sprekers is professor Henk Don....

  • Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs werken hard aan onderwijsverbeteringen. Dit blijkt uit de cijfers, die de Inspectie van het Onderwijs vandaag publiceert. Het percentage basisscholen...

  • Biedt uw school, groep scholen of een lerarenteam binnen een school leraren de ruimte (verder) te professionaliseren op de werkplek? En doet u dit op een dusdanig innovatieve en doeltreffende...

  • De PO-Raad feliciteert De Torenuil uit IJsselstein en De Duiventil uit Hoorn. De innovatieconcepten 'Slim Fit' (De Torenuil) en 'Miniteams en evenementenbureau' (De Duiventil) zijn door een...

  • De bekostiging van de functiemix in het PO start met de bekostiging voor het schooljaar 2010-2011. Nu de Regeling personele bekostiging PO voor dat schooljaar uit is, moet ook duidelijk zijn...

  • De ophoging van de GPL 2010-2011 voor het OP¹ bestaat voor een belangrijk deel uit de ophoging die voortkomt uit de Intensivering van het Aktieplan/Convenant zoals dat in november 2009 is...

  • Om meer zicht te krijgen op de professionalisering van leerkrachten in de praktijk, voeren KBA en IVA gezamenlijk een onderzoek uit onder bestuur, management en leerkrachten op scholen voor primair...

  •  Per 1 januari 2010 is de gewijzigde richtlijn van kracht voor nieuwe beleggingen door onderwijsinstellingen. Belangrijkste verandering in de nieuwe regeling is dat de eisen aan de soliditeit van...

  • De bedragen voor de bekostiging van de schoolleiding zijn nogal afwijkend van die van vorig jaar. Dat komt omdat de indexeringen voor OP en Directie niet gelijk oplopen en er bovendien een...

  • Om ouderparticipatie en de betrokkenheid van ouders in het algemeen verder te versterken, voert FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, het project Platform Allochtone Ouders &...

Pagina's