Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Grote onzin, schofferend en getuigen van struisvogelpolitiek. Dat vindt de PO-Raad van uitspraken van Kamerleden tegen de NOS. D66 en CDA insinueren dat leraren best meer kunnen verdienen als schoolbestuurders salaris inleveren en als wordt bezuinigd op bijvoorbeeld ‘cursussen’.

  • Van het Friese Ferwert tot aan Venlo en van Almelo tot Den Haag. De ontwikkelscholen voor Curiculum.nu komen uit alle windstreken. Vandaag zijn alle 84 scholen geïnformeerd over hun deelname. Daarmee is de selectieprocedure afgerond en zijn alle deelnemers van Curriculum.nu bekend. In december werden de namen bekendgemaakt van leraren en schoolleiders die gaan meedoen in de ontwikkelteams voor de negen leergebieden.

  • Hoe kunnen we het lerarentekort opvangen? Dat is één van de vragen waar de Tweede Kamer zich over buigt op 21 februari tijdens het Algemeen Overleg over leraren. De PO-Raad is blij met het gesloten werkdrukakkoord, maar er is meer voor nodig om het primair onderwijs een aantrekkelijke sector te maken om in te werken voor leraren.

  • De PO-Raad gaat de inventarisatie van (les)observatie-instrumenten voor het primair onderwijs actualiseren. Hebt u aanvullende informatie over bepaalde instrumenten of weet u een instrument dat niet mag ontbreken, geef het voor 1 maart door.

  • Ideeën over (de rol van) ICT binnen uw school maar weet u niet waar te beginnen? Zoekt u naar expertise en ondersteuning om het vraagstuk op te kunnen pakken? Dien uw vraagstuk in en laat de PO-Raad en Kennisnet u begeleiden op weg naar het antwoord. De (tussentijdse) resultaten delen wij op www.slimmerlerenmetict.nl. Zo helpen we niet alleen u, maar kunnen ook andere scholen profiteren van de resultaten.

  • Het afgelopen schooljaar is het totaal aantal kinderen dat zonder onderwijs thuiszit licht gedaald. In een brief aan de Kamer schrijft minister Slob dat de sector er weliswaar steeds beter in slaagt om nieuwe gevallen van thuiszitten te voorkomen, maar dat het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuiszit, met in totaal 4000 gevallen onverminderd hoog blijft.

  • Het Algemeen Dagblad schrijft dat het ministerie van Financiën er niet op vertrouwt dat het geld dat toegezegd is voor de stijging van lerarensalarissen ook daadwerkelijk daar terechtkomt als het geld op de rekening van schoolbesturen wordt gestort. Het ministerie houdt daarom de 270 miljoen die extra uit zijn getrokken voor salarissen van basisschoolleraren vast tot er gesproken is over aanvullende voorwaarden.

  • De PO-Raad en de vakorganisaties zijn begonnen aan onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad heeft hiervoor een inzetbrief gemaakt namens de werkgevers, met de titel 'Tijd voor vertrouwen'.

Pagina's