Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op 16 maart 2020 sloten de schoolgebouwen. In rap tempo moest er overgeschakeld van fysiek onderwijs naar lesgeven op afstand. Dit heeft veel van scholen gevraagd, ook voor de projectleiders van de innovatievragen rondom Onderwijs en ICT was het hard werken. "In een aantal weken doorlopen we een digitalisering waar we normaal jaren over hadden gedaan", aldus één van de projectleiders. 

  • Nu scholen hun deuren op 11 mei weer openen adviseert de Rijksoverheid kranen goed door te spoelen. Het water in de waterleidingen heeft lange tijd stilgestaan. De kwaliteit van het water gaat hierdoor achteruit. Daardoor bestaat de kans dat de legionellabacterie in het water zit. 

  • Tijdens het debat van 29 april 2020 in de Tweede Kamer over het onderwijs en de coronacrisis dienden Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) een motie in waarbij zij diplomering op basis van school-eigen toetsen mogelijk willen maken voor vso-scholen zonder examenlicentie. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van het vso, zoals de PO-Raad en LECSO. Allen geven zij aan geen voorstander te zijn van het schrappen van het college-examen en diplomering op basis van school-eigen toetsen. Ook laten scholen weten dat niet voor alle leerlingen toetsgegevens beschikbaar zijn.

  • Minister Arie Slob (onderwijs) trekt 3,8 miljoen euro extra uit om leerlingen te ondersteunen die thuis lessen volgen maar hiervoor geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben. Daarmee kunnen volgens OCW 11.500 leerlingen worden ondersteund. Eerder kregen ruim 6800 leerlingen een device via SIVON. Op aanraden van de sectorraden, zal SIVON ook deze keer de devices aanschaffen en verdelen. 

  • De scholen van ATO-Scholenkring in ’s Hertogenbosch beslissen allemaal zelf, samen met hun kinderopvangpartner, hoe ze onderwijs en opvang straks gaan hervatten. Op de meeste locaties zijn de knopen al doorgehakt.

  • Ruim 92 procent van de basisscholen gaat op 11 mei hele dagen open, dat blijkt uit resultaten van een peiling onder bijna 1.700 schoolleiders en bestuurders van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad. De grootste zorgen onder de respondenten is of er voldoende leraren beschikbaar zijn en dat ouders hun kinderen toch thuishouden uit angst voor besmetting.

  • In twee als eenvoudige studio’s ingerichte klaslokalen nemen leraren van het Amsterdamse bestuur OOADA hun zelfbedachte lessen op. Op de bijbehorende website staan al ruim 80 lessen. Deze worden veel bekeken: door de eigen leraren, leerlingen en ouders, maar ook door mensen elders in Nederland. 

  • De vakvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding (KVLO) heeft een protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld voor als scholen in het po hun deuren weer openen. Hoe ga je als school om met bewegingsonderwijs na 11 mei?

  • De Tweede Kamer debatteerde gisteren met onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven over de maatregelen in het onderwijs als gevolg van het coronavirus. Een breed scala aan onderwerpen passeerde de revue, zoals les op afstand, examinering in het voortgezet speciaal onderwijs en de veiligheid van medewerkers en leerlingen. Gemene deler in het debat was de waardering voor de hele onderwijssector.

  • Met het opstarten van de scholen hebben schoolbesturen in het regulier basisonderwijs, maar zeker ook het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, behoefte aan een aantal zaken om deze fase soepel te laten verlopen. De PO-Raad heeft de belangrijkste ervaringen en wensen op een rij gezet in een brief aan de vaste commissie onderwijs van de Tweede Kamer. De commissie spreekt op 29 april met de minsiters Arie Slob en Ingrid van Engelshoven over onderwijs en corona.

Pagina's