Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De Tweede Kamer heeft deze week gesproken over de onderwijsbegroting voor 2010. Veel fracties wijzen de structurele bezuiniging van € 90 miljoen op het primair onderwijs nadrukkelijk af. Daarbij is...

  • Dinsdag vond de startconferentie Passend onderwijs plaats. De PO-Raad organiseert samen met de WEC-Raad diverse ledenraadplegingen over de nieuwe koers Passend onderwijs. Ruim 150 mensen gingen het...

  • In het primair onderwijs is de invoering van het persoonsgebonden nummer in volle gang. Met ondersteuning van de projectorganisatie PGNPO kunnen scholen tijdens de fase PGN-scan de gegevens in hun...

  • De sector CAO PO liep af per 1 augustus 2009. Deze sectorafspraken betreffen de primaire arbeidsvoorwaarden waarover de minister nu nog rechtstreeks overleg voert met de vakbonden. In dit overleg...

  • Gemiddeld 20 procent van de directievacatures in het primair onderwijs is in schooljaar 2008/2009 niet op tijd ingevuld. Het aantal sollicitanten is vaak schaars en er is een gebrek aan...

  • Onlangs heeft de VNG de jaarlijkse prijsbijstelling van de normbedragen voor onder andere nieuwbouw, uitbreiding, tijdelijke voorzieningen gepubliceerd. Deze prijsbijstelling moeten de gemeenten in...

  • De PO-Raad en de brancheverenigingen uit de bouw zullen zich onder de naam Partnership Scholenbouw voor betere onderwijshuisvesting inzetten. Deelnemers aan het Partnership zijn de PO-Raad,...

  • Het sommatiemodel van de meerjarenbegrotingen van elke afzonderlijke basisschool respectievelijk de SBO respectievelijk de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is gereed. Mede op basis van...

  • De PO-Raad organiseert samen met de WEC-Raad vanaf 18 november diverse ledenraadplegingen over de nieuwe koers Passend onderwijs. Wij nodigen onze leden hiervoor van harte uit. De data en locaties...

  • De minister van OCW en de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel zijn erin geslaagd om onder moeilijke sociaal-economische omstandigheden afspraken te maken over inzet van de middelen in...

Pagina's