Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op advies van de leden van de PO-Raad is besloten niet over te gaan tot de ondertekening van een convenant voor het binnenmilieu. Lange tijd is er gesproken over de totstandkoming van het convenant...

  • Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, heeft in Utrecht de Nationale Onderwijsweek officieel geopend. Op Brede School Hart van Noord stond zij stil bij de enorme prestatie, die leraren, schoolleiders...

  • In het kader van de Dag van de leraar hebben vandaag drie medewerkers van de PO-Raad op de stoel van de meester en de juf plaatsgenomen. Op uitnodiging van Kind en Onderwijs Rotterdam gaf...

  • De PO-Raad is verontwaardigd over de plannen van het kabinet. In de begroting voor het primair onderwijs is het budget voor bestuur en management afgeschaft. Uit de vele reacties uit het veld...

  • De gemeenten in Nederland hebben in 2009 wederom veel minder uitgegeven aan onderwijshuisvesting dan zij hebben ontvangen. Dat blijkt uit het Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds 2010 dat...

  • Op 12 januari 2010 vindt de derde landelijke conferentie rond de Lokale Educatieve Agenda plaats in het NBC in Nieuwegein. Via inspirerende sprekers wordt u geïnformeerd over de actuele stand van...

  • In de WPO (artikel 113, lid 6) en de WEC (artikel 111, lid 6) is voorgeschreven hoe de indexering van de vergoeding voor de materiële instandhouding (MI) van de scholen primair onderwijs dient te...

  • Onlangs heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) de publicatie 'Stem geven aanverankering: over de legitimering van maatschappelijke dienstverlening.' In de verkenning stelt de RMO de...

  • De PO-Raad heeft samen met andere onderwijs-en belangenorganisaties en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit jaar opnieuw een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring...

  • Uit de OCW-begroting voor 2010 en 2011 blijkt onder andere dat de regering een bezuiniging voor ogen heeft voor het PO op het budget voor bestuur en management. In een persbericht heeft de PO-Raad...

Pagina's