Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De PO-Raad en de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) hebben een overeenkomst gesloten over de aansluiting van de reformatorische scholen bij de PO-Raad. Hiermee versterkt de sector...

  • De scholen in de regio Noord gaan weer open. Ze zullen mogelijk te maken krijgen met de Mexicaanse griep. Wat kunnen ze doen? Als u constateert dat een leerling op uw school griepverschijnselen...

  • Er is al veel aandacht voor een gezonde levensstijl voor leerlingen. Het schoolbestuur en de schoolleiding kunnen echter ook een rol spelen bij een gezonde levensstijl van werknemers. Het ongemak...

  • Het langverwachte rapport van de rijksbouwmeester over het binnenklimaat van de scholen is 13 juli jongstleden gepubliceerd. Het rapport is een reactie op de adviesaanvraag van het kabinet met...

  • De prijsbijstellingen voor de normbedragen uit de huisvestingsverordening onderwijshuisvesting 2009 zijn door de VNG bekendgemaakt. Voor nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing als gevolg van...

  • De PO-Raad wil besturen die worden geconfronteerd met een zeer zwakke school in de 0-fase ondersteunen bij het maken van een scherpe analyse. Het versterken van bestuur en schoolleiding op het...

  • Weet u hoe uw school in 2008 presteerde op gebied van exploitatie? Deelname aan het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van schoolgebouwen kan u helpen om op deze vraag antwoord te krijgen....

  • Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een accountantsverklaring en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften kan...

  • Op 23 september jongstleden vond een landelijke bijeenkomst van de veldraadpleging plaats. Bestuurders, schoolleiders, leraren en andere betrokkenen waren bij elkaar gekomen. Deze...

  • De premieverhoging van de pensioenen met 1%-punt gaat per 1 juli 2009 in. Deze verhoging van 1%-punt gaat voor 0,7%-punt naar de werkgever en voor 0,3%-punt naar de werknemer. Tegelijkertijd wordt...

Pagina's