Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In nauwe samenwerking tussen de PO-Raad, VNG, VOS/ABB en het waarborgfondskinderopvang is er de handreiking ‘Huisvesting BSO in bestaande school’ samengesteld. De handreiking biedt voor de...

  • Op 9 oktober heeft de eerste bijeenkomst van het netwerk huisvesting plaatsgevonden. Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over de werkwijze van het netwerk, en heeft een eerste...

  • Het Servicecentrum Scholenbouw (scsb) gaat scholen en gemeenten adviseren over integrale (innovatieve) aanbestedingsvormen bij scholenbouw. Uitgangspunten hierbij zijn praktijkgerichtheid en...

  • Op 28 november 2008 hebben de bewindslieden van OCW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de menselijke maat in het onderwijs. De PO-Raad onderschrijft het belang van de menselijke maat voor...

  • Deze handreiking is in opdracht van de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang (WOK) samengesteld door het Waarborgfonds Kinderopvang, de VNG en de PO-Raad. Het levert een bijdrage aan een succesvolle...

  • Wie is in welke gevallen verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw? Om u hierin meer duidelijkheid te geven, kunt u in bijgevoegde lijst op een overzichtelijke wijze zien of bepaalde...

  • Vanaf het schooljaar 2009-2009 komt er 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanstellen van minimaal 1550 extra ondersteuners op basisscholen voor het verrichten van conciërgetaken en/of...

  • Bekend is dat de vergoedingen voor de exploitatie van scholen en de normvergoedingen voor nieuwbouw tekort schieten. Minder bekend is dat dit de exploitatieproblemen van scholen verergert. In een...

  • De PO-Raad kreeg het signaal dat schoolbesturen oneven-redig veel geld moesten reserveren voor de regeling ‘Bevorderen arbeidsparticipatie ouderen’ (BAPO). Na intensief overleg met OCW is er een...

  • De gezamenlijke onderwijsbonden hebben dit moment aangegrepen om aandacht te vragen voor het gegeven dat scholen te weinig middelen hebben om een conciërge aan te stellen. De PO-Raad begrijpt deze...

Pagina's