Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Scholen en kinderopvangorganisaties gaan steeds nauwer samenwerken. Het format samenwerkingsovereenkomst helpt schoolbesturen en kinderopvang hun samenwerking formeel vorm te geven. In het format staan verschillende voorbeelden waarin thema’s als bestuur en organisatie, personeel, communicatie en aansprakelijkheid aan bod komen.

  • 80 procent vindt de toegang tot EBSCO Education Source van toegevoegde waarde en ruim 60 procent deelt de opgedane kennis met zijn of haar collega’s. Dit zijn enkele bevindingen uit het eerste gebruikersonderzoek van de pilot ‘gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’. Maar liefst 3724 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld. Een kijkje in de resultaten.

  • 82 procent van de schoolbesturen in het primair onderwijs is goed op weg of (bijna) klaar met de implementatie van beleid omtrent informatiebeveiliging en privacy (IBP). Dit blijkt uit de Monitor IBP 2020 van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet. In vergelijking met de resultaten van de vorige monitor zien we dat op alle onderdelen vooruitgang is geboekt. Er zijn nog wel wat aandachtspunten. 

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) wil dat leerlingen uit groep acht zich vanaf schooljaar 2022-2023 op 1 april gaan aanmelden voor de middelbare school. Daarnaast verandert de eindtoets in een doorstroomtoets. Dit staat in een wetsvoorstel dat tot 20 maart 2020 openstaat voor internetconsultatie.

  • Elke school in Nederland kan Gezonde School worden en werken met de Gezonde School-aanpak. Dit voorjaar kunnen honderden scholen gebruik maken van twee regelingen, waardoor werken aan een gezonde leefstijl op school nog makkelijker wordt.

  • Het kabinet moet de middelen voor onderwijs en voor ondersteuning en zorg in onderwijs ‘ontschotten’, vindt de Tweede Kamer. Daarnaast moeten pilots die deze gezamenlijke financiering in de praktijk willen brengen hier de mogelijkheid voor krijgen. De Tweede Kamer stemde dinsdag ook voor een aantal andere veranderingen voor het primair onderwijs. In dit bericht lees je de belangrijkste besluiten. 

  • De Tweede Kamer is – opvallend genoeg ook binnen de coalitie - verdeeld over het vervolg van Curriculum.nu. In het algemeen overleg over Curriculum.nu kwam naar voren dat meerdere partijen twijfelen aan de bouwstenen die de verschillende ontwikkelteams maakten. Ook betwist een aantal partijen het standpunt van minister Arie Slob (onderwijs) dat er voldoende draagvlak is voor de curriculumherziening.

  • Vanaf 1 augustus 2020 is het niet alleen ín de school, maar ook op alle schoolpleinen wettelijk verboden te roken. Zo’n tachtig procent van de schoolpleinen in het primair onderwijs is al rookvrij. Heb je hulp nodig bij het maken van stappen op weg naar een rookvrij schoolplein? Kijk dan op www.rookvrijschoolterrein.nl 

  • Op maandag 2 maart is het Lerarencollectief officieel van start gegaan. Als beroepsgroep wil zij zich inzetten voor meer zeggenschap over het vakmanschap van leraren. De PO-Raad is positief en ondersteunt de oprichting van het Lerarencollectief. 

  • Een kantonrechter heeft onlangs voor het eerst geoordeeld over een ontbindingsverzoek waarin onder meer de cumulatiegrond werd aangevoerd. Het betreft een andere sector, maar deze uitspraak vormt wel een aanknopingspunt voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen. Het verzoek kwam van een producent van (spuit)bussen en is niet ingewilligd.

Pagina's