Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • ‘Als we naar schoolgebouwen kijken, zien we meer issues dan alleen ventilatie’ schrijven Anko van Hoepen (vicevoorzitter PO-Raad) en Hein van Asseldonk (vicevoorzitter VO-raad) in een ingezonden stuk in Binnenlands Bestuur. De PO-Raad en VO-raad pleiten voor een integrale aanpak om alle knelpunten rondom schoolgebouwen aan te pakken.

  • Update bericht 16 november - Het kabinetsbesluit dat als een huisgenoot besmet is met het coronavirus je zelf ook in isolatie gaat, heeft flinke gevolgen voor scholen. Deze maatregel geldt zowel voor mensen die gevaccineerd als ongevaccineerd zijn. Met de huidige personeelstekorten in de sector komt de beschikbaarheid van onderwijspersoneel nog verder onder druk te staan.Het is nog onduidelijk wanneer de maatregel ingaat, daarom wordt nu nog uitgegaan van het oude beleid.

  • Op 18 november vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad plaats. Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus heeft het bestuur van de PO-Raad besloten de ALV online te organiseren in plaats van hybride, zoals eerst de bedoeling was. Leden die zich hebben aangemeld voor de ALV, krijgen op 16 november een deelnamelink toegestuurd.

  • Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. In de Week tegen Kindermishandeling vragen we aandacht voor de aard en omvang, maar vooral voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Zo kunnen steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

  • Het kabinet heeft op basis van OMT-advies besloten dat er nieuwe maatregelen nodig zijn om het aantal coronabesmettingen in te dammen. Scholen blijven open zonder aanvullende maatregelen. Het ministerie van OCW heeft daarnaast aangegeven dat schoolgebouwen uitgezonderd zijn van de 1,5 meter maatregel die weer opnieuw wordt ingevoerd.

  • De Tweede Kamer voert in de week van 15 november met het demissionaire kabinet het jaarlijkse debat over de onderwijsbegroting. In de aanloop hiernaartoe vraagt de PO-Raad aandacht van de Tweede Kamerleden voor het personeelstekort, schoolgebouwen en het Nationaal Programma Onderwijs.

  • Met RIO kunnen onderwijsinstellingen de eigen organisatiestructuur en het eigen onderwijsaanbod registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen. Vanaf 1 januari gaan deze gegevens mee in de vernieuwde gegevensuitwisseling met ROD. Lever ze daarom zo snel mogelijk aan. Daarnaast is het slim om je gebouwgegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen te checken. 

  • Leraren geven de digitale geletterdheid van leerlingen op de basisschool gemiddeld een 6,0 (op een schaal van 0 tot 10). Daarentegen scoren scholen met 75% of meer achterstandsleerlingen in het primair onderwijs gemiddeld een 5,1 voor digitale geletterdheid. Dit blijkt uit de Monitor Digitale Geletterdheid die in het primair onderwijs is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de status van digitale geletterdheid.

  • Ze hadden al zo’n 50 vacatures voor dit nieuwe schooljaar openstaan. En toen zag stichting INOS dat aantal naar aanleiding van de NPO-plannen verdubbelen tot bijna 100. Driekwart van de NPO-vacatures is inmiddels ingevuld, door bestaande collega’s. Nicole van Son en Constance Janssen van INOS leggen uit hoe ze dat aanpakten.

Pagina's