Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In augustus 2021 publiceerde SIVON de stappen die scholen moeten zetten om Google Workspace for Education te kunnen blijven gebruiken. De afgelopen periode kreeg SIVON veel vragen over de...

  • ICT is voor het onderwijs té belangrijk om niet de regie te nemen. Dat vindt een groep bestuurders die hierover komend voorjaar advies uitbrengt aan alle leden van de PO-Raad en VO-raad. ‘Het einddoel is ander gedrag.’

  • Vanaf 4 oktober worden de zelftesten voor het onderwijs niet meer standaard bij scholen geleverd worden. Scholen die behoefte hebben aan zelftesten voor niet-immune medewerkers, kunnen deze...

  • Anko van Hoepen stopt als vicevoorzitter bij de PO-Raad en start in januari als bestuursvoorzitter bij SPO Utrecht, een openbaar schoolbestuur met 38 scholen in het regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs. Anko is bijna negen jaar geleden begonnen als lid van het algemeen bestuur van de PO-Raad en werd in 2017 vicevoorzitter van de sectororganisatie. Van Hoepen was sinds de oprichting betrokken bij de PO-Raad en heeft zich als vicevoorzitter van de PO-Raad hard gemaakt voor gelijke kansen voor alle kinderen en de opleiding en professionalisering van medewerkers in het primair onderwijs. Ook zette hij zich in voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting, digitale infrastructuur en stimuleerde hij goede samenwerking, onderzoek en innovatie in de sector.

  • De adviseurspool van het programma Goed worden en goed blijven (GWGB) en het project Goed worden en goed blijven+ (GWGB+), wordt door de PO-Raad Europees aanbesteed.

  • De PO-Raad, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, AVS en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de PO-Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022.   

  • Naar aanleiding van de eerste sectorrapportage voor het primair onderwijs vertellen schoolbestuurders welke thema’s in hun regio op dit moment aandacht verdienen en hoe collega-bestuurders en politiek daaraan kunnen bijdragen. Frits Hoekstra van SCOPE-scholen geeft de urgentie aan van meer leraren en goed taal- en rekenonderwijs voor kansengelijkheid.

  • Samenwerken aan een innovatief vraagstuk, met collega’s uit andere scholen, eventueel met studenten, onderzoekers, opleiders of mensen uit andere sectoren. Dat kan je veel opleveren! Dergelijke samenwerking is alleen lang niet altijd effectief, soms blijven deelnemers hangen in veel praten, soms wordt er te snel voor een oplossing gekozen. Henderijn Heldens en Anje Ros van het lectoraat Goed Leraarschap, Goed leiderschap van Fontys Hogescholen, hebben een methodiek ontwikkeld die je in acht bijeenkomsten door het proces leiden.

  • Op woensdag 6 oktober debatteerde de Tweede Kamer over leraren. De fracties spraken met elkaar over onder andere het leraren- en schoolleiderstekort, de arbeidsmarkttoelage en de loonkloof. Alle partijen waren verheugd met de beschikbaar gestelde 500 miljoen euro, maar tegelijkertijd onderstreepten veel van hen dat de loonkloof nog verder gedicht moet worden. 

  • Hoe groot is het lerarentekort eigenlijk, hoe verloopt voor leerlingen de overgang van po naar vo in vergelijking met ons omringende landen, hoe oud zijn onze schoolgebouwen en hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit en temperatuur in die gebouwen? Op deze en veel meer vragen vind je het antwoord in de Sectorrapportage 2021 van het Primair- en Voortgezet Onderwijs. De nieuwe jaarlijkse rapportage werd vandaag voor het eerst gepresenteerd aan de Tweede Kamercommissie voor onderwijs. 

Pagina's