Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs is verplicht financiële kengetallen aan CFI te leveren (Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC, bijlage 3). Dat geldt ook voor de...

  • Minister Plasterk neemt het voorstel van de 'commissie-Dijkgraaf' over en honoreert achttien voorstellen voor experimenteel onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs. Hiermee is in totaal 11...

  • In juni starten wij met een nieuw netwerk voor eenpitters. In nauw overleg met een aantal eenpitters hebben wij gekozen voor de volgende opzet: Wij gaan een netwerkstructuur opbouwen, waarbij we...

  • De regeling met de bedragen voor het komende schooljaar is door Cfi gepubliceerd (publicatie van 2 april 2009: CFI-online). Het lijkt alsof de GPL-bedragen allemaal lager zullen zijn komend jaar,...

  • Graag nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 4 juni 2009. De hoofdpunten van de vergadering zijn: de jaarstukken doelstellingen van de PO-Raad mogelijke inrichting van een...

  • Basisscholen die in aanmerking komen voor gewichtengeld kunnen subsidie ontvangen om gedurende vier jaar een zomerschool, weekendschool of verlengde schooldag aan te bieden. Een deel van de...

  • In het kader van het ondersteuningstraject bij de Agenda Focus op vroegschoolse educatie zijn twee nieuwe brochures uitgekomen. In opdracht van OCW voert Oberon dit ondersteuningstraject uit in...

  • De twee branche-organisaties PO-Raad en MOgroep (Welzijn, Kinderopvang en Maatschappelijke Dienstverlening)  hebben zich aangesloten bij “Bouwstenen voor sociaal”. Daarbij werken ze samen met de...

  • Bij de invoering van de motie van Aartsen Bos werd het speciaal onderwijs uitgesloten van de BSO-regeling, ondanks dat hier behoefte aan is. Het plan om binnenkort ook in het speciaal...

  • In de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK) participeren de werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit het onderwijs en de kinderopvang en de ouderorganisaties. De werkgroep wil bijdragen aan...

Pagina's