Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het coronavirus brengt nog veel onzekerheid met zich mee. Door onder andere thuisquarantaine van leraren schakelen sommige scholen tussen fysiek onderwijs en onderwijs op afstand. Om scholen hierbij te ondersteunen is de website www.lesopafstand.nl vernieuwd. Ook kunnen scholen en schoolbestuurders hun knelpunten kenbaar maken. 

  • Vandaag is het Diversity Day! Op 6 oktober vragen organisaties, waaronder de PO-Raad, aandacht voor diversiteit. Want als we ieders unieke talenten waarderen en benutten, vormen we samen een sterk geheel. De PO-Raad sprak met Gea Koops, bestuurder bij Stichting Penta in Hoorn, over het thema.

  • Ben je bezig met een verbetertraject binnen je bestuur of school? Kijk dan eens op het nieuwe platform van de PO-Raad: www.samenslimmerpo.nl. Met kennis van experts, praktijkverhalen van onze leden en tools om aan de slag te gaan met de actuele vraagstukken in onze sector. Om ‘samen slimmer’ te worden en te leren van elkaar! 

  • Het primair onderwijs heeft in 2019 een negatief financieel resultaat geboekt van ongeveer €130 miljoen en dus flink ingeteerd op de reserves. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2019 die door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn gepubliceerd. De jaarcijfers lijken positief uit te vallen, maar schoolbesturen ontvingen in 2019 geld dat in 2020 volledig aan de medewerkers werd uitgekeerd.

  • Het afgelopen jaar hebben ruim 17.000 geïnteresseerden zich aangemeld voor de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’. In deze pilot kregen leraren en onderwijsprofessionals uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gratis toegang tot EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke onderwijsliteratuur. Vandaag, op de Dag van de Leraar, hebben de initiatiefnemers goed nieuws: de pilot wordt met een jaar verlengd.

  • Gebruik mondneusmasker in scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Het kabinet adviseert dringend om met ingang van maandag 5 oktober 2020 mondneusmasker te gebruiken in situaties waar de afstand van 1,5 meter tussen leerling en docent niet toe te passen of te handhaven is. Scholen met specifieke groepen leerlingen moeten zelf inschatten voor welke leerlingen het dragen van een mondneusmasker realistisch is. Het protocol vso wordt aangepast en volgende week gepubliceerd op weeropschool.nl

  • Met kennis uit onderzoek kunnen leraren en andere onderwijsprofessionals onderbouwde, onderwijskundige beslissingen nemen. Maar hoe stimuleer je, als schoolbestuurder, het delen en benutten van wetenschappelijke kennis binnen jouw scholen? Wat is er nodig om aan de slag te gaan met praktijkgericht onderzoek en hoe creëer je een onderzoekende cultuur? Met deze vragen gingen schoolbestuurders aan de slag tijdens de aftrap van de eerste Leergang Onderzoeksmatig Besturen.  

  • Welke lessen kunnen we leren over het bieden van ondersteuning op afstand aan ouders die een programma voor voor- en vroegschoolse (VVE) programme volgen tijdens de coronacrisis. Stichting PAS en Expertisecentrum Nederlands voeren een praktijk- en literatuuronderzoek uit om aanbevelingen te kunnen doen voor VVE-aanbieders, met subsidie van de ZonMw-call Wetenschap voor de praktijk. Werk je als professional in de voor- en vroegschoolse educatie? Dan zou het fijn zijn als je mee wilt werken aan dit onderzoek.

  • Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg van de PO-Raad. Schoolgebouwen moeten voor leerlingen en personeel een gezonde omgeving zijn om in te leren en werken. De sectororganisatie is daarom ook blij dat het kabinet € 360 miljoen ter beschikking stelt waarmee schoolbesturen en gemeenten de eerste stappen kunnen zetten om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren. Daarnaast pleiten de PO-Raad en VO-raad voor vervolgonderzoek naar de ventilatie op scholen, omdat het onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam (LCVS) op Scholen geen representatief beeld geeft.  

Pagina's