Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het Outbreak Management Team (OMT) brengt vrijdag advies uit over het quarantainebeleid voor leerlingen op school. Het kabinet maakt dinsdagavond in een persconferentie bekend welk besluit zij hier over nemen. De PO-Raad vindt het goed dat het OMT het huidige quarantainebeleid tegen het licht houdt. Daarbij is het wel belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid van personeel. Momenteel zitten veel klassen in quarantaine door een coronabesmetting van meerdere leerlingen, waardoor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs onder druk komen te staan.

  • Er is veel aandacht voor ventilatie op scholen. En terecht, want niet overal is de ventilatie op orde. Schoolbesturen en scholen kunnen een aantal stappen nemen om de ventilatie te verbeteren. In veel gebouwen is echter meer nodig dan een quick fix. Dit is wat er volgens de PO-Raad moet gebeuren om de ventilatie op scholen te verbeteren en te werken aan goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen.  

  • Alle scholen in Nederland moeten zich voor 1 februari aanmelden voor de eindtoets van hun keuze.  ...

  • Het nieuwe kabinet heeft besloten de huidige quarantainemaatregelen te versoepelen, omdat deze te ontwrichtend zijn voor de maatschappij. Dat betekent dat iedereen die minimaal een week geleden een boosterprik heeft ontvangen of recentelijk besmet is geweest met het coronavirus (minder dan 8 weken geleden) niet in quarantaine hoeft na nauw contact met een besmet persoon, mits er geen klachten zijn. 

  • Op 15 januari is tijdens researchED boek het boek ‘Leer ze rekenen’  gelanceerd. Dit boek ondersteunt leraren en schoolleiders uit het basisonderwijs bij het verzorgen van goed reken- en wiskundeonderwijs. ‘Leer ze rekenen’ is mogelijk gemaakt door tien schoolbesturen, het Lerarencollectief, Didactief en de PO-Raad. 

  • Steeds meer schoolbesturen en schoolleiders zien de toegevoegde waarde van academisch opgeleide leraren. Toch worden hun specifieke vaardigheden lang niet altijd benut. Het Takenpalet academische leerkrachten geeft inzicht in welke aanvullende taken een academisch leerkracht kan vervullen. Een handig hulpmiddel om het gesprek tussen de academische leraar en de schoolleider te stimuleren.

  • De wet vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat op 1 januari 2023 in. Op dat moment vervalt een jaarlijkse vordering van de schoolorganisaties op OCW. De PO-Raad heeft meerdere malen bij OCW benadrukt dat het wegvallen van deze vordering een fors negatief effect heeft op de vermogenspositie van schoolorganisaties. Dit kan leiden tot bezuinigingen in het onderwijs, doordat scholen het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau moeten brengen.

  • Na overleg tussen het RIVM en het ministerie van OCW zijn de quarantaineregels voor onderwijspersoneel en leerlingen aangescherpt. Hiermee gelden de regels weer zoals voor de kerstvakantie. De in de vakantie aangekondigde versoepeling is teruggedraaid. De protocollen worden zo spoedig mogelijk aangepast. 

Pagina's