Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De PO-Raad wil besturen die worden geconfronteerd met een zeer zwakke school in de 0-fase ondersteunen bij het maken van een scherpe analyse om een effectievere opdracht te kunnen opstellen voor...

  • We willen de schoolbesturen in het basis- en speciaal (basis)onderwijs van harte uitnodigen voor een bijeenkomst op 27 mei van 13.30 tot uiterlijk 15.30 uur bij de PO-Raad in Utrecht. Tijdens deze...

  • Sinds kort vindt u op onze homepage een zogenaamde Twitter-feed. Door middel van Twitter houden wij u met korte updates graag op de hoogte van wat er zich dagelijks afspeelt bij de PO-Raad....

  • Op het gebied van schooltijden zijn er momenteel 3 grote nieuwe bewegingen te onderscheiden, de bioritme school, het 5 gelijke dagen model en de sterrenschool. Het huidige onderwijssysteem met...

  • Opleidingsscholen komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten, als ze positief zijn beoordeeld door de NVAO én aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Het ministerie van Onderwijs heeft...

  • Het Netwerkbureau Kinderopvang organiseert een seminar ter ondersteuning van leidinggevenden in het primair onderwijs. Met praktische en oplossingsgerichte informatie kunnen leidinggevenden...

  • Onlangs publiceerde de AOb een artikel over de vermogenspositie van scholen in het primair onderwijs (po). Het beeld dat wordt geschetst is niet een beeld dat wij herkennen. Feitelijke...

  • Vakbonden werpen blokkade op De staatssecretaris van Onderwijs heeft besloten de voorgenomen pilots vervangingsstelsel niet door te laten gaan. De vakbonden, behoudens de AVS, hebben zich tegen de...

  • In het kader van het Europees platform voor voedsel, beweging en gezondheid hebben enkele grote voedsel- en drankbedrijven beloofd om geen reclame te maken binnen scholen voor primair onderwijs,...

  • Door ICS-adviseurs is een informatiebrochure rondgestuurd m.b.t. het beschikbaar komen van subsidiegelden voor de verbetering van het binnenklimaat. Daarbij wordt door ICS een aantal hoofdcriteria...

Pagina's