Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In verband met de heroverweging van hoe Passend onderwijs verder vorm gegeven gaat worden, zullen de conferenties van het Infopunt Passend onderwijs van september en oktober worden uitgesteld. Er...

  • Vanaf eind oktober gaat de PO-Raad van start met de tweede ronde regiobijeenkomsten voor eenpitters. De startbijeenkomsten die afgelopen voorjaar zijn gehouden stonden vooral in het teken van...

  • Weet u hoe uw school in 2008 presteerde op gebied van exploitatie? Deelname aan het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van schoolgebouwen kan u helpen om op deze vraag antwoord te krijgen....

  • Staatssecretaris Dijksma heeft maandag 24 augustus in Nijmegen het eerste wetenschapsknooppunt in Nederland geopend. Het knooppunt maakt onderdeel uit van het Excellentieprogramma Primair Onderwijs...

  • Per 1 november 2009 hanteert de Inspectie van het onderwijs een nieuw toezichtkader. De inhoud is in overleg met de PO-Raad tot stand gekomen. Het vervangt het toezichtkader voor het primair...

  • Nu de ontwikkeling van de GPL 09-10 bekend is, is het mogelijk de ontwikkeling van de werkgeverslasten voor het komende schooljaar te ramen. Vertrekpunt daarbij is de definitieve GPL 08-09 en de...

  • Met de publicatie 'Goed onderwijs voor elk kind' geeft de PO-Raad een aanzet om te komen tot een eigen beleidsagenda voor het primair onderwijs. Met deze agenda formuleren we de eigen...

  • De bijgestelde Regeling bekostiging personeel 09-10 is eindelijk beschikbaar. De publicatie van Cfi over deze regeling kunt u hier downloaden. De bijstelling blijkt uit te komen op een verhoging...

  • Voor elke gewichtsleerling die op een vestiging in een impulsgebied zit, is eenmalig en alleen voor het schooljaar 2009-2010 een extra bedrag beschikbaar. Het gaat om een bedrag van € 211 per...

  • In een brief aan de PO-Raad laat minister Plasterk weten dat er geen aanleiding is voor sluiting van de scholen. Wel wijst de minister op het belang van preventie om besmetting te voorkomen door...

Pagina's