Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In april organiseert de PO-Raad een aantal regiobijeenkomsten over de functiemix. We willen graag alle belangstellenden uitnodigen zich aan te melden voor deze bijeenkomsten. Tijdens de...

  • Het kabinet lijkt gehoor te geven aan de oproep van het primair onderwijs om te investeren in de huisvesting van deze sector. Het is wel de vraag of er voldoende geld op de juiste plekken terecht...

  • Graag wijzen wij onze leden op onze helpdesk. Uw vragen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, bekostiging, huisvesting, hoofdlijnen van het onderwijsbeleid kunt u stellen aan onze...

  • Op 18 maart jongstleden is het netwerk kwaliteit van de PO-Raad voor de derde keer bij elkaar geweest. Onder voorzitterschap van Kete Kervezee is uitgebreid stilgestaan bij een aantal onderwerpen...

  • Op 23, 24 en 25 maart gaan bijna duizend professionals uit het primair onderwijs met elkaar in gesprek. De ‘driedaagse in Lunteren’ is een begrip. Inhoudelijk stond jarenlang de leerlingzorg...

  • De PO-Raad en de VO-raad vinden dat het wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur' niet leidt tot bestuurlijke relaties in het po en vo, die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. In de...

  • Woensdag 18 maart is de tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs uitgereikt in de Beurs van Berlage te Amsterdam. In een feestelijke sfeer werd De Wyngert uit het Friese Drachtstercompagnie winnaar...

  • Aan de hand van reacties uit het onderwijsveld is gebleken dat een aantal zaken in het onderwijscontroleprotocol OCW 2008 niet geheel juist is weergegeven. In de bijgaande nieuwsbrief...

  • Afgelopen zaterdag lieten schooldirecteuren- en bestuurders, onderwijsdeskundigen en politici hun licht schijnen over de oorzaken van de tweedeling in het Nederlandse onderwijssysteem in het...

  • De Taskforce Kinderopvang/Onderwijs is officieel van start gegaan. De Taskforce bestaat uit de belangrijkste partijen in de kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en werkgevers- en...

Pagina's