Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het ministerie van OCW heeft een nieuw servicedocument coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs gepubliceerd. Scholen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf 31 mei weer volledig open. De PO-Raad hoopt de geactualiseerde protocollen voor het vso begin volgende week te publiceren. Hierover moet eerst nog overleg worden gevoerd met de vakbonden.

  • Onderwijswetenschappers, vertegenwoordigers van vakbonden, leraren, scholieren en andere betrokkenen bij het onderwijs schoven gisteren aan bij de Onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer in een rondetafelgesprek over het NPO. Met allemaal dezelfde boodschap: Met incidenteel geld lossen we geen structurele problemen op.

  • In verband met de beschikbaar gestelde middelen via het Nationaal Programma Onderwijs kunnen schoolbesturen de komende tijd extra personeel inschakelen. Bij veel besturen leeft de vraag hoe zij de inzet van personeel kunnen vormgeven en waar ze op moeten letten in het kader van geldende wetgeving en de cao. In deze handreiking zet de PO-Raad de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

  • Een nieuwe modelklachtenregeling is beschikbaar voor schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs. Aangezien deze modelklachtenregeling zowel binnen het primair als het voortgezet onderwijs door onderwijsorganisaties kan worden gebruikt, kennen schoolorganisaties met scholen in de verschillende sectoren niet langer afstemmingsproblemen.

  • Help gemeenten en maatschappelijke partijen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterop raken. Dat is in een notendop de oproep ‘’Dicht de Kloof!’’ die burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Buma (Leeuwarden), burgemeester Hamming (Zaanstad) en burgemeester Weterings (Tilburg) namens 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners vanochtend deden aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. 

  • Scholen in het voorgezet onderwijs, waaronder ook het vso valt, mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Leerlingen hoeven niet langer 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dit heeft het kabinet besloten op basis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT).

  • Het is een goede zaak dat de normering van de eindtoets 2021 is aangepast. De PO-Raad voorzag dat de eindtoets dit jaar, als gevolg van de coronaperiode, voor leerlingen niet het verschil zou kunnen maken en riep daarom op tot een kansrijk schooladvies voor kwetsbare kinderen. Uit cijfers van de Inspectie blijkt dat een derde van de scholen bij twijfel hoger heeft geadviseerd. Het is nu zaak dat scholen de heroverwegingen ook serieus nemen om alle groep-8ers de kans te geven die ze verdienen. 

  • Minimaal € 700 per leerling kunnen basisscholen komend schooljaar verwachten vanuit het NPO. Voor het jaar erop is dat minimaal € 500 per leerling maar dit is wel afhankelijk van de uitkomsten van de ‘implementatiemonitor’ en de actuele ontwikkeling van achterstanden. Dit en meer staat in een brief die de demissionair Onderwijsministers vrijdag aan de Kamer stuurden in de aanloop naar een debat over het NPO op 7 juni. De PO-Raad organiseert op 31 mei een webinar om zijn leden bij te praten en punten van aandacht op te halen.  

  • Het kwaliteitskader huisvesting onderwijs uit 2013 is geactualiseerd.  Schoolbesturen kunnen dit kwaliteitskader onder andere gebruiken voor het maken van een afweging tussen renovatie of nieuwbouw of om scholen onderling te vergelijken. De toegevoegde financiële paragraaf geeft een beeld van de kosten.

Pagina's