Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Sinds kort vindt u op onze homepage een zogenaamde Twitter-feed. Door middel van Twitter houden wij u met korte updates graag op de hoogte van wat er zich dagelijks afspeelt bij de PO-Raad....

  • Op het gebied van schooltijden zijn er momenteel 3 grote nieuwe bewegingen te onderscheiden, de bioritme school, het 5 gelijke dagen model en de sterrenschool. Het huidige onderwijssysteem met...

  • Opleidingsscholen komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten, als ze positief zijn beoordeeld door de NVAO én aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Het ministerie van Onderwijs heeft...

  • Het Netwerkbureau Kinderopvang organiseert een seminar ter ondersteuning van leidinggevenden in het primair onderwijs. Met praktische en oplossingsgerichte informatie kunnen leidinggevenden...

  • Onlangs publiceerde de AOb een artikel over de vermogenspositie van scholen in het primair onderwijs (po). Het beeld dat wordt geschetst is niet een beeld dat wij herkennen. Feitelijke...

  • Vakbonden werpen blokkade op De staatssecretaris van Onderwijs heeft besloten de voorgenomen pilots vervangingsstelsel niet door te laten gaan. De vakbonden, behoudens de AVS, hebben zich tegen de...

  • In het kader van het Europees platform voor voedsel, beweging en gezondheid hebben enkele grote voedsel- en drankbedrijven beloofd om geen reclame te maken binnen scholen voor primair onderwijs,...

  • Door ICS-adviseurs is een informatiebrochure rondgestuurd m.b.t. het beschikbaar komen van subsidiegelden voor de verbetering van het binnenklimaat. Daarbij wordt door ICS een aantal hoofdcriteria...

  • Het kabinet wekt de indruk niet te bezuinigen op het onderwijs. Maar is dat wel zo? Wat gaat er schuil achter de op 25 maart j.l. gepresenteerde crisismaatregelen? Vanzelfsprekend vergt de crisis...

  • Senter Novem, agentschap van Economische Zaken, heeft een subsidiewijzer gepubliceerd voor scholen. De subsidiewijzer bevat een overzicht van (subsidie-)regelingen. Vanuit deze regelingen kunnen...

Pagina's