Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De PO-Raad brengt sinds enkele jaren een format uit dat helpt bij de verantwoording middels het bestuursverslag. Het nieuwe format bestuursverslag is dit jaar beschikbaar in januari 2022.

  • In opdracht van het ministerie van VWS hebben de PO-Raad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, KansPlus, NIP en de NVO afgelopen periode een handreiking opgesteld ‘Wet zorg en dwang in het...

  • Recent is gebleken dat er zich een kritieke kwetsbaarheid bevindt in de opensourcetool Apache Log4j 2. Deze kwetsbaarheid is zeer ernstig en vormt wereldwijd een probleem voor veel organisaties....

  • Het kabinet heeft besloten dat ook de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vanaf uiterlijk dinsdag 21 december hun deuren sluiten voor de leerlingen. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte zaterdag 18 december aangekondigd. Van scholen wordt verwacht dat ze noodopvang regelen voor kwetsbare leerlingen en voor kinderen met minimaal één ouder met een cruciaal beroep. Scholen hoeven komende week geen afstandsonderwijs te organiseren. 

  • De Wet bescherming klokkenluiders wordt aangepast en dat heeft ook gevolgen voor werkgevers in het onderwijs. De PO-Raad past zijn modelklokkenluidersregeling hierop aan.

  • Netwerken die onderzoek willen doen naar een onderwijsvraagstuk in hun regio kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Het NRO stelt voor dit onderzoek in totaal 6,6 miljoen euro beschikbaar. Het is de eerste call for proposals uit de nieuwe onderzoeksprogrammering van het NRO.

  • De onderwijsplannen in het coalitieakkoord van kabinet-Rutte IV stemmen zeer hoopvol. VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen de salariskloof dichten en structurele bekostiging bij een ‘masterplan’ voor versterking van de onderwijskwaliteit. ,,Zaken waar het onderwijs al heel lang om vraagt”, zegt PO-Raad voorzitter Freddy Weima in een eerste reactie. ,,Dit kabinet laat zien duurzaam te willen investeren en noodzakelijke veranderingen door te voeren in deze voor ons land en onze toekomst zo belangrijke sector. Wel missen we aandacht voor onderwijshuisvesting."

  • Het tekort aan leraren (9100 fte) en schoolleiders (1100 fte) in het primair onderwijs is hoog en ongelijk verdeeld. De grootste tekorten liggen in het speciaal basisonderwijs, scholen met een hoog schoolgewicht en in de vijf grote gemeenten (G5). Een groot deel van de tekorten is ‘verborgen’ en wordt opgevuld door bijvoorbeeld schoolleiders, onbevoegden of uitzendkrachten voor de groep te zetten.

  • Het kabinet heeft besloten dat scholen hun deuren moeten sluiten vanaf uiterlijk dinsdag 21 december. Van scholen wordt verwacht dat ze noodopvang regelen voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare leerlingen. Scholen hoeven geen afstandsonderwijs te organiseren. De PO-Raad vindt dat de late besluitvorming onnodig veel onrust met zich meebrengt voor scholen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen.

  • Scholen in het primair onderwijs weten ondanks herhaalde oproepen van de onderwijssector nog altijd niet waar ze aan toe zijn. Het besluit dat scholen mogelijk hun deuren moeten sluiten komt te laat, dat vinden de PO-Raad en vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs en FvOv.

Pagina's