Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Hij was leraar, ib’er, directeur, bestuurder, vicevoorzitter. Zijn drijfveer bij alles wat hij doet: Goed onderwijs voor alle kinderen. Per 1 januari wordt PO-Raad vicevoorzitter Anko van Hoepen bestuursvoorzitter bij SPO Utrecht. ,,Ik ben altijd aan het zoeken: waar kan ik van betekenis zijn? Het is mijn overtuiging dat je dat doet via samenwerking.”

  • De huidige coronamaatregelen voor scholen geven momenteel aanleiding tot discussies en spanningen op school. Ook voor het onderwijs gelden er telkens nieuwe maatregelen, waardoor die spanningen ook...

  • Het onderwijs heeft tijdig en duidelijke informatie nodig over de bekostiging van het tweede NPO-jaar. Hoewel de scholen in Nederland voortvarend aan de slag gegaan zijn, staat de uitvoering van de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs bij een zeer groot deel van hen onder druk als gevolg van personeelstekort. Dat zal gevolgen hebben voor de evaluatie op landelijk niveau. Dit en meer werd deze week duidelijk tijdens een webinar over het NPO.

  • Al een aantal weken wordt gesproken over een mogelijke scholensluiting in de week voor de kerstvakantie om de coronabesmettingen terug te dringen. Scholen zouden dan moeten overschakelen op onderwijs op afstand en noodopvang. Schoolbesturen zijn verdeeld over deze kwestie. Waar ze het wel over eens zijn: voor het weekend moet duidelijk zijn of het kabinet zo'n scholensluiting nodig vindt.  

  • Scholen die van plan zijn een nieuw leermiddel of methode aan te schaffen staan voor een complexe uitdaging. Om een goede keuze te kunnen maken is meer kennis nodig over de effectiviteit en kwaliteit van leermiddelen. Dat concluderen de onderzoekers van CLU in onderzoek dat zij in opdracht van de PO-Raad uitvoerden. De PO-Raad onderstreept deze conclusie. Zowel bij scholen als bij uitgeverijen/leveranciers liggen kansen om de kwaliteit en het keuzeproces van leermiddelen te verbeteren. 

  • Hoe kunnen we van onze leerlingen betere en gemotiveerde lezers maken? Wetenschappers, onderwijsexperts en professionals uit de praktijk schetsen daarvoor een raamwerk in Beter leesonderwijs: van weten naar doen! Het is van belang dat scholen de urgentie onder ogen zien en in actie komen, aldus dit visiestuk. De leden van de Kennistafel effectief Leesonderwijs stellen acties voor.

  • Geen twee, maar vier jaar nemen de scholen van Aves om hun plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren. ,,We zijn blij met alle aandacht en de middelen vanuit Den Haag”, zegt bestuurder Jos Timmermans. ,,Maar zoveel geld in zo korte tijd inzetten, daarvan zeiden we meteen: dat kunnen onze scholen, onze leerlingen en de sector niet aan.”

  • De kerntaak van het verzorgen van algemeen toegankelijk en kwalitatief goed onderwijs raakt steeds meer uit handen van publiek bekostigde scholen. Dat constateert de Onderwijsraad in zijn vandaag gepubliceerde advies over privaat onderwijsaanbod. De verstrengeling van publiek en privaat onderwijs is een risico voor de onderwijskwaliteit, ziet ook de PO-Raad. Het publieke karakter van het onderwijs moet beter beschermd worden. Daar hoort adequate bekostiging bij. 

  • Wat is goed burgerschapsonderwijs? Wat zijn de bouwstenen die we nodig hebben om dat te bereiken? Op die twee vragen geeft IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs antwoord. Of, nou ja, ’t is niet één antwoord… Scholen kunnen de negen IJkpunten gebruiken als spoorboekje voor hun burgerschapsonderwijs.  

  • Angela Esajas en Jasper van der Noordt mogen zich leraar van het jaar 2021 van respectievelijk het primair onderwijs en het speciaal onderwijs noemen. De winnaars werden tijdens een spannende live-stream van de NOT op zaterdag 4 december.

Pagina's