Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Graag wijzen wij onze leden op onze helpdesk. Uw vragen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, bekostiging, huisvesting, hoofdlijnen van het onderwijsbeleid kunt u stellen aan onze...

  • Op 18 maart jongstleden is het netwerk kwaliteit van de PO-Raad voor de derde keer bij elkaar geweest. Onder voorzitterschap van Kete Kervezee is uitgebreid stilgestaan bij een aantal onderwerpen...

  • Op 23, 24 en 25 maart gaan bijna duizend professionals uit het primair onderwijs met elkaar in gesprek. De ‘driedaagse in Lunteren’ is een begrip. Inhoudelijk stond jarenlang de leerlingzorg...

  • De PO-Raad en de VO-raad vinden dat het wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur' niet leidt tot bestuurlijke relaties in het po en vo, die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. In de...

  • Woensdag 18 maart is de tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs uitgereikt in de Beurs van Berlage te Amsterdam. In een feestelijke sfeer werd De Wyngert uit het Friese Drachtstercompagnie winnaar...

  • Aan de hand van reacties uit het onderwijsveld is gebleken dat een aantal zaken in het onderwijscontroleprotocol OCW 2008 niet geheel juist is weergegeven. In de bijgaande nieuwsbrief...

  • Afgelopen zaterdag lieten schooldirecteuren- en bestuurders, onderwijsdeskundigen en politici hun licht schijnen over de oorzaken van de tweedeling in het Nederlandse onderwijssysteem in het...

  • De Taskforce Kinderopvang/Onderwijs is officieel van start gegaan. De Taskforce bestaat uit de belangrijkste partijen in de kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en werkgevers- en...

  • Op 4 maart jonstleden vond in een enthousiaste en constructieve sfeer de netwerbijeenkomst voor eenpitters plaats. De 596 eenpitters die Nederland rijk is, vormen bijna 50% van de potentiële leden...

  • Op 5 maart jongstleden heeft er een startbijeenkomst van een werkgroep functiemix plaatsgevonden. De twintig aanwezige leden van de PO-Raad kenden een mooie spreiding in omvang en regio. Tijdens de...

Pagina's