Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • PO-Raad, Aedes, MOgroep en de VNG hebben een nieuwe online wegwijzer voor maatschappelijk vastgoed gelanceerd. De portal met de titel 'Bouwstenen voor sociaal' helpt professionals hun weg te vinden...

  • De laatste regionale eenpittersbijeenkomst van dit schooljaar vindt volgende week plaats in Breda (netwerk Zeeland/ Brabant (west)). U kunt zich hiervoor nog inschrijven (agenda). Aansluitend op...

  • De essentie van de nieuwe groeiregeling is dat de meting nu op bestuursniveau in plaats van op schoolniveau plaatsvindt. De telling blijft per de eerste van de maand (de eerste schooldagtelling...

  • Vrijdag overhandigde John van der Vegt, voorzitter van het beraad van alle Almeerse schoolbesturen voor primair onderwijs, het manifest ‘In tien jaar naar de top' aan wethouder Jeugd en onderwijs...

  • Besturen van scholen moeten hun jaarstukken over 2009, inclusief de accountantsverklaring, voor 1 juli 2010 aan DUO hebben geleverd. Besturen van scholen in het primair onderwijs moeten bovendien...

  • D66-leider Alexander Pechtold is blij met het manifest van de PO-Raad: 'In tien jaar naar de top'. Hij zei dat tijdens de Algemene Ledenvergadering vandaag. Pechtold: "De politiek moet zich alleen...

  • De voorjaarsnota 2010 van het huidige demissionaire kabinet is net uit. Daarin is opgenomen dat voor de arbeidsvoorwaarden voor de overheids- en onderwijssector het budget voor de loonbijstelling...

  • De PO-Raad ziet mogelijkheden voor de toekomst in het advies van de Onderwijsraad 'Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool'. Dit advies roept op tot herbezinning op de wijze waarop...

  • De PO-Raad heeft vandaag een uitnodiging verzonden naar alle schoolbesturen voor een viertal rondetafelbijeenkomsten in september en oktober van dit jaar. Per 1 augustus 2010 worden in het primair...

  • De PO-Raad en de MO Groep Kinderopvang krijgen veel steun voor hun voorstel om de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs te verbeteren. Dit stimuleert vooral jonge kinderen om te leren....

Pagina's