Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, wijzen de VO-raad, PO-Raad, WEC-Raad, MBO Raad en AOC Raad op aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van Passend onderwijs. De...

  • Moet er een halt geroepen worden aan schaalvergroting in het po en vo? Is het goed dat er een fusietoets wordt ingesteld? Hebben ouders nog wel genoeg keuzevrijheid als scholen fuseren? Moeten we...

  • De invoering van de functiemix brengt veel vragen met zich mee: Hoe komen de functies LA , LB en LC eruit te zien? Hoe beoordeel je welke leerkracht van het team een LB- of een LC-functie krijgt?...

  • Het Netwerkbureau Kinderopvang organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs vier excursiedagen naar praktijkvoorbeelden die zich kenmerken door oplossingen op het gebied van...

  • Scholen die leraren de ruimte bieden om (verder) te professionaliseren op de werkplek maken kans op de Jos van Kemenade Award. Deze prijs wordt door het Ruud de Moor Centrum van de Open...

  • Scholen onderweg naar kwaliteitsverbetering Afgelopen dinsdag gaf staatssecretaris Sharon Dijksma het startsein voor de Taalbus op de Helen Parkhurstschool in Den Haag. De Taalbus maakt onderdeel...

  • In het kader van het herstelplan heeft het ABP-bestuur een verhoging van de ABP-premie van in totaal 3%-punt aangekondigd (de herstelpremie). Per 1 juli aanstaande wordt de ABP-premie verhoogd met...

  • Nu de definitieve GPL van het schooljaar 08-09 is vastgesteld is het ook mogelijk de ontwikkeling van de werkgeverslasten (1) over dit schooljaar te volgen. Dat is ook van belang om een duidelijk...

  • De definitieve bekostigingsbedragen voor 08-09 zijn bekend gemaakt. De verhoging bedraagt vrijwel 1%, zodat elk bestuur de inkomsten over dit schooljaar met dit percentage kan verhogen. Dit is...

  • Voor onze netwerken Bekostiging en Huisvesting zijn data vastgesteld voor het komende schooljaar. Wij nodigen school bestuurders van harte uit om deel te nemen aan  deze netwerken. Klik hieronder...

Pagina's