Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Kennisnet organiseert samen met toonaangevende ict-bedrijven een inspirerend en innovatief programma voor professionals in het onderwijs met als thema “Let IT Shine!”. Tijdens twee dagen kunt u...

  • Veel schoolbesturen zijn inmiddels bezig met de voorbereiding van de verbetering van het binnenklimaat en het energieverbruik in scholen. In de meeste gevallen is dit een uitvloeisel van de...

  • De Taskforce Kinderopvang/Onderwijs stelt voor om kindcentra op te zetten waarin opvang en school, sport en spel voor 0- tot 12-jarigen samengaan. In april presenteerde de Taskforce Kinderopvang...

  • Al sinds de invoering van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) in 2008, is er onduidelijkheid ten aanzien van de verwerking van de kosten van de BAPO-regeling. In de zoektocht naar...

  • Vanmiddag heeft de PO-Raad het manifest ‘In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs’ gepresenteerd. De PO-Raad roept hiermee de politiek op om ambitie met...

  • Op initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang en het Servicecentrum Scholenbouw worden de mogelijkheden voor een investeringsfonds (brede) scholen onder de loep genomen. Dit doen zij in...

  • Uitvoering van de Kennisinvesteringsagenda (KIA), investeringen en maatregelen om tot de wereldtop van kenniseconomieën te behoren, leidt tot een hogere economische groei. Dat blijkt uit onderzoek...

  • Op 9 juni organiseren SBO en APS een rondetafelbijeenkomst over stages voor mannelijke pabo-studenten. PO-Raad bestuurder Simone Walvisch zal de opening van de bijeenkomst verzorgen. Een...

  • Vandaag hebben de sectororganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs het meetinstrument Burgerschap Meten in ontvangst genomen. Met dit nieuwe instrument kunnen scholen nu op een...

  • De commissie onderwijs van de Tweede Kamer heeft gisteren het laatste debat voor de verkiezingen besteedt aan onderwijshuisvesting. Aanleiding was het rapport van de inspectie en de brief van de...

Pagina's