Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Op dinsdag 12 oktober organiseert de PO-Raad samen met het Projectbureau Kwaliteit een conferentie over sturen op onderwijskwaliteit in stadion Galgenwaard in Utrecht. Bestuurders, algemeen...

  • Vandaag heeft de PO-Raad een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de onderwijshuisvesting. Dinsdag 18 mei praat de Kamer over de huisvesting naar aanleiding van het rapport van de Inspectie van...

  • Een deel van de leerlingen die extra zorg op school nodig hebben, krijgt door de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten minder of geen persoonsgebondenbudget (pgb). Het ministerie...

  • Ruim honderd scholen voor speciaal onderwijs doen mee aan de taal/lees- en rekenverbetertrajecten van Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad. Zij ervaren in de praktijk dat de resultaten van hun...

  • VOS/ABB en de PO-Raad organiseren op 11 juni in Amersfoort het symposium ‘Een vermogen om lief te hebben’ over financieel beleid in het primair onderwijs. Een van de sprekers is professor Henk Don....

  • Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs werken hard aan onderwijsverbeteringen. Dit blijkt uit de cijfers, die de Inspectie van het Onderwijs vandaag publiceert. Het percentage basisscholen...

  • Biedt uw school, groep scholen of een lerarenteam binnen een school leraren de ruimte (verder) te professionaliseren op de werkplek? En doet u dit op een dusdanig innovatieve en doeltreffende...

  • De PO-Raad feliciteert De Torenuil uit IJsselstein en De Duiventil uit Hoorn. De innovatieconcepten 'Slim Fit' (De Torenuil) en 'Miniteams en evenementenbureau' (De Duiventil) zijn door een...

  • De bekostiging van de functiemix in het PO start met de bekostiging voor het schooljaar 2010-2011. Nu de Regeling personele bekostiging PO voor dat schooljaar uit is, moet ook duidelijk zijn...

  • De ophoging van de GPL 2010-2011 voor het OP¹ bestaat voor een belangrijk deel uit de ophoging die voortkomt uit de Intensivering van het Aktieplan/Convenant zoals dat in november 2009 is...

Pagina's